Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Kraków > STUDIA PODYPLOMOWE - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - Kraków - Małopolskie

STUDIA PODYPLOMOWE - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły STUDIA PODYPLOMOWE - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą niezbędną do efektywnego uczestniczenia w procesie wymiany na rynku nieruchomości oraz umiejętności praktycznych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Stawiamy sobie za cel przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, opartego na obszernej i specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii.
 • Praktyki
  Zgodnie z przepisami praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i można ją odbyć dopiero po ukończeniu studiów. MSPON organizuje praktyki zawodowe
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Oferta studiów jest kierowana do osób zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w rynku nieruchomości w charakterze pośredników w obrocie. Uczestnikami studiów mogą osoby z wyższym wykształceniem (studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie), zamierzające ubiegać się o licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów w pełni wyczerpuje Minimum Programowe dla Studiów Podyplomowych w Zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603), ogłoszone w Komunikacie  Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa Nr 3 poz. 15). Poszczególne bloki tematyczne studiów zostały w stosunku do Minimum rozbudowane.

  Ukończenie studiów podyplomowych, zgodnych z minimum, jest pierwszym niezbędnym warunkiem ubiegania się o uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami.

  PROGRAM STUDIÓW

         I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA


  1  Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
  2  Stosunki cywilno - prawne
  3  Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami
  4  Gospodarka nieruchomościami
  5  Gospodarka mieszkaniowa
  6  Prawo spółdzielcze
  7  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  8  Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
  9  Podstawy prawa spółek
  10 Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
  11 Zamówienia publiczne
  12 Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

         II. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU EKONOMII I FINANSÓW

  1  Podstawy finansów publicznych
  2  Rynek nieruchomości
  3  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  4  Podstawy marketingu

         III. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ. PODSTAWY BUDOWNICTWA

         IV. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI


  1  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa
  2  Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
  3  Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  4  Źródła informacji o nieruchomościach
  5  Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami
  6  Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami
  7  Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
  8  Notariusz w obrocie nieruchomościami
  9  Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

         V. ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

  1  Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich UE
  2  Doradztwo na rynku nieruchomości

          VI. UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE

  1  Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia
  2  Zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia
  3  Podstawy psychologii. Sztuka argumentacji. Negocjacje

          VII. SEMINARIA DYPLOMOWE i EGZAMINY


  Liczba godzin ogółem: 225

  W trakcie trwania studiów przewidziane są egzaminy testowe z poszczególnych bloków tematycznych.

  Wykaz przedmiotów egzaminacyjnych:

  Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości;
  Własność i inne prawa rzeczowe
  Prawo budowlane
  Gospodarka nieruchomościami
  Gospodarka mieszkaniowa
  Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  Stosunki cywilno - prawne;
  Źródła informacji o nieruchomościach


  Czas trwania studiów: dwa semestry

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |