Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej która w szczególności:
  1. posiada wyższe wykształcenie (co najmniej licencjackie)
  2. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami *
  3. odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami

  * Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami

  Zgodnie z cytowanymi wyżej zapisami Ustawy kandydat na zarządcę nieruchomości uzyskuje licencję zawodową bez egzaminu.
  Licencję tę nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w oparciu o ustalenia Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
  Program studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania nieruchomościami, prowadzonych w Krakowskiej Akademii został opracowany w oparciu o dyspozycje programowe ustalone przez Ministra Infrastruktury.
  Ukończenie tych studiów daje więc podstawy do ubiegania się o tytuł zarządcy nieruchomości.

  Lista przedmiotów:

  1 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - WPROWADZENIE
  1.1 Istota i cel zarządzania nieruchomościami
  1.2 Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości

  2 SYLWETKA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
  2.1 Cechy i umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości
  2.2 Etyka zawodowa i standardy zawodowe

  3 OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
  3.1 Podstawy prawa cywilnego
  3.2 Wybrane elementy prawa administracyjnego
  3.3 Wybrane elementy prawa finansowego
  3.4 Gospodarka nieruchomościami
  3.5 Źródła informacji o nieruchomościach
  3.6 Ochrona danych osobowych
  3.7 Zamówienia publiczne

  4 EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
  4.1 Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami
  4.2 Wybrane elementy finansów i bankowości
  4.3 Zarządzanie nieruchomościami przez wartość
  4.4 Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej
  4.5 Podstawy planowania i kalkulacji kosztów
  4.6 Plan zarządzania nieruchomością

  5 TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
  5.1 Przegląd technologii w budownictwie
  5.2 Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji - słabe miejsca w budynku
  5.3 Podstawowe regulacje prawne – obowiązki zarządcy
  5.4 Proces inwestycyjno-remontowy
  5.5 Przeglądy techniczne budynków i urządzeń
  5.6 Bezpieczeństwo nieruchomości

  6 PROCEDURY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI
  6.1 Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
  6.2 Procedury zarządzania operacyjnego
  6.3 Umowa o zarządzanie nieruchomością

  7 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  7.1 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
  7.2 Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi
  7.3 Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi
  7.4 Zarządzanie zasobami nieruchomości

  8 ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
  8.1 Rynki nieruchomości w państwach UE
  8.2 Doradztwo na rynku nieruchomości
  8.3 Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania

  9 UMIĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE
  9.1 Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia
  9.2 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
  9.3 Sztuka argumentacji

  10 SEMINARIUM DYPLOMOWE

  Liczba godzin ogółem: 260
  Liczba semestrów: 2

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |