Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Zarządzanie nieruchomościami Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 24.08.2007 roku, ukończenie studiów podyplomowych (oraz odbyciu praktyki zawodowej) uprawnia do ubiegania się o licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami bez konieczności zdawania egzaminu państwowego. Warunkiem takiego uprawnienia jest zgodność programu studiów z wymogami programowymi określonymi w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Studia trwają dwa semestry i obejmują dziewięć modułów, m.in. z zakresu ekonomii, finansów, prawa, gospodarki nieruchomosciami, psychologii i marketingu. Zajęcia prowadzone są w frmie wykładów, ćwiczeń - warsztatów, seminarium dyplomowego. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni, licencjonowani zarządcy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej d/s uprawnień i licencji zawodowych. ADRESACI STUDIÓW Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników firm i instytucji gospodarujących nieruchomościami, przedstawicieli specjalistycznych firm zajmujących się administrowaniem nieruchomościami, a także innych osób, absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych wykonywaniem zawodu zarządcy nieruchomości.
 • Szczegółowe informacje
  Semester 1

  1. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa; liczba godz. 15

  • Istota i cele zarządzania nieruchomościami
  • Podstawy prawne w działalności zawodowej zarządcy nieruchomości – w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych
  • Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości
  • Etyka zawodowa i standardy zawodowe
  • Sztuka negocjacji i argumentacji
  2. Otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami; liczba godz. 42

  • Podstawy prawa cywilnego
  • Wybrane elementy prawa administracyjnego
  • Wybrane elementy prawa finansowego
  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Źródła informacji o nieruchomościach
  • Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
  • Zamówienia publiczne
  3. Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościam; liczba godz. 44

  • Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami
  • Wybrane elementy finansów i bankowości
  • Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość
  • Podstawy analizy finansowo - ekonomicznej
  • Podstawy planowania i kalkulacji kosztów
  • Plan zarządzania nieruchomością
  4. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami; liczba godz. 26

  • Przegląd technologii w budownictwie
  • Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
  • Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości
  • Proces inwestycyjno – remontowy
  • Przeglądy techniczne budynków i urządzeń
  • Bezpieczeństwo nieruchomości
  Semester 2

  1. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami; liczba godz. 8

  • Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
  • Procedury zarządzania operacyjnego
  • Umowa o zarządzanie nieruchomością
  2. Zarządzanie nieruchomościami; liczba godz. 68

  • Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych
  • Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi
  • Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi
  • Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi
  3. Rynek i obrót nieruchomościami; liczba godz. 19

  • Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania
  • Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • Doradztwo na rynku nieruchomości
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
  4. Wycena nieruchomości; liczba godz. 6
  5.
  Seminaria dyplomowe i egzamin; liczba godz. 25

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |