Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Kraków > STUDIA PODYPLOMOWE - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - Kraków - Małopolskie

STUDIA PODYPLOMOWE - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły STUDIA PODYPLOMOWE - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wszechstronną i specjalistyczną wiedzą konieczną do profesjonalnego, nowoczesnego zarządzania nieruchomościami oraz wyposażenie w umiejętności praktyczne wymagane w działalności zawodowej zarządcy nieruchomości.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Oferta studiów jest kierowana do osób zainteresowanych aktywnym uczestnictwem na rynku nieruchomości w charakterze obsługi tego rynku. Uczestnikami studiów mogą osoby z wyższym wykształceniem (studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie), zamierzające ubiegać się licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów w pełni wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603), ogłoszone w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Poszczególne bloki tematyczne studiów odpowiadają w pełni przytoczonemu minimum.

  PROGRAM STUDIÓW

  Tematyka wykładów


  1 Istota i cele zarządzania nieruchomościami
  2 Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości - w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych.
  3 Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości
  4 Etyka zawodowa i standardy zawodowe
  5 Podstawy prawa cywilnego
  6 Wybrane elementy prawa administracyjnego
  7 Wybrane elementy prawa finansowego
  8 Gospodarowanie nieruchomościami
  9 Źródła informacji o nieruchomościach
  10 Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
  11 Zamówienia publiczne
  12 Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami
  13 Wybrane elementy finansów i bankowości
  14 Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość
  15 Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej
  16 Podstawy planowania i kalkulacji kosztów
  17 Plan zarządzania nieruchomością
  18 Przegląd technologii w budownictwie
  19 Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
  20 Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości
  21 Proces inwestycyjno-remontowy
  22 Przeglądy techniczne budynków i urządzeń
  23 Bezpieczeństwo nieruchomości
  24 Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
  25 Procedury zarządzania operacyjnego
  26 Umowa o zarządzanie nieruchomością
  27 Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych
  28 Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi
  29 Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi
  30 Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi
  31 Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
  32 Doradztwo na rynku nieruchomości
  33 Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania
  34 Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia
  35 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia
  36 Sztuka argumentacji


  Seminaria dyplomowe i egzamin

  Studia będą kończyć się egzaminem testowym oraz obroną pracy dyplomowej.

  Wykaz przedmiotów egzaminacyjnych:
  Nieruchomość i rynek nieruchomości w ujęciu ekonomicznym I semestr
  Gospodarka nieruchomościami I semestr
  Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi II semestr
  Zarządzanie ekonomiczno - finansowe II semestr


  studia - 256 godzin zajęć

  materiały dydaktyczne
  słuchacze otrzymują dwie książki z zakresu zarządzania nieruchomościami
  prowadzący zajęcia przygotowują konspekty do zajęć, które są rozdawane słuchaczom przed ich rozpoczęciem

  dodatkowe informacje
  słuchacze danej edycji studiów posiadają własną stronę internetową, gdzie mogą dodatkowo zapoznać się z konspektami oraz prezentacjami z przeprowadzonych zajęć; ponadto mogą uzyskać bieżące informacje dot. harmonogramu, sylwetek wykładowców oraz prowadzących seminaria dyplomowe

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |