Información

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

18 lat doświadczenia w prowadzeniu:

- studiów podyplomowych,
- studiów menedżerskich MBA,
- kursów doskonalących,
- tematycznych szkoleń dla firm.


Zajęcia prowadzą:
- najlepsi wykładowcy akademiccy uczelni krajowych i zagranicznych,
- praktycy - eksperci z firm i instytucji.

Obok standardowych wykładów:
- studia przypadków,
- prezentacje,
- gry symulacyjne.


Wykłady gościnne ludzi sukcesu.
Pomoc opiekunów poszczególnych grup studiów podyplomowych.
Przyjazna atmosfera studiowania.

Wyjazdy i spotkania integracyjne.
Bogata baza biblioteczna
Dostęp do laboratoriów komputerowych.
Certyfikaty instytucji branżowych, uprawnienia zawodowe, miejsca na praktykach zawodowych.


Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest pozawydziałową, wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szkołę utworzono 28 czerwca 1991 r. na podstawie zarządzenia ówczesnego rektora AE prof. dr hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego. Przedmiotem działalności Szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, obejmującej studia podyplomowe, wszelkiego rodzaju kursy długo- i krótkoterminowe oraz działalności badawczej, konsultingowej i wydawniczej.

Nad merytoryczną ofertą proponowanych programów studiów Szkoły czuwa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od początku swojego powstania Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie aktywnie uczestniczyła w życiu zarówno swej macierzystej Uczelni jak i licznych szkół i instytucji zewnętrznych. Starając się towarzyszyć przemianom społeczno-politycznym i gospodarczym zachodzącym w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych, Szkoła zainaugurowała 12 maja 1992 roku spotkania w Klubie Dyskusyjnym "FORUM". Stanowił on miejsce przeznaczone do wyrażania poglądów, idei, prezentowania stanowisk ludzi należących do elit życia gospodarczego i politycznego kraju.

Od 1993 roku Szkoła prowadzi szeroką współpracę z jednostkami samorządów lokalnych, przedsiębiorstwami, ośrodkami kultury, wyższymi i policealnymi szkołami w kraju i zagranicą. Równie szerokie są kontakty Szkoły z uczelniami zagranicznymi z Grenoble, Sztokholmu, St. Gallen, Barcelony, Grand Valley, Kragujevca, Sarajewa, Belgradu, Bania Luce, Opatiji, Zagrzebia, Lublany, Mariborze, Rijeki i Skopie.

Przez pierwsze lata swojej działalności Szkoła oferowała kursy z zakresu marketingu, bankowości i rachunkowości. Z każdym kolejnym rokiem oferta ulegała modyfikacjom i wzbogacaniu z uwzględnieniem tendencji gospodarczych panujących w polskiej rzeczywistości. Dziś Szkoła prezentuje szeroka gamę, ponad 40 kierunków studiów podyplomowych, studia menedżerskie MBA, kursy i szkolenia oraz programy badawcze. W ramach studiów podyplomowych Szkoła kształci ok. 1400 osób.

Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, iż Szkoła zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach Przyczyniają się one również do wzrostu uznania na arenie międzynarodowej.

Poza działalnością dydaktyczno - naukową Szkoła prowadzi również działalność wydawniczą dopasowaną do potrzeb realizowanych zadań edukacyjno-badawczych o różnym charakterze. Są to prace o profilu informacyjnym oraz książkowym.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 3

Strona 1 z 3

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |