Home > Podyplomowe > Nieruchomości > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Pśrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Pśrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pśrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 24.08.2007 roku, ukończenie studiów podyplomowych (oraz odbyciu praktyki zawodowej) uprawnia do ubiegania się o licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez konieczności zdawania egzaminu państwowego. Warunkiem takiego uprawnienia jest zgodność programu studiów z wymogami programowymi określonymi w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Praktyki - zgodnie z przepisami praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i można ją odbyć dopiero po ukończeniu studiów. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Studia trwają dwa semestry i obejmują dziewięć modułów m.in. z zakresu ekonomii, finansów, prawa, gospodarki nieruchomościami, psychologii i marketingu. Zajęcia prowadzone są w frmie wykładów, ćwiczeń - warsztatów, seminarium dyplomowego. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni, licencjonowani zarządcy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej d/s uprawnień i licencji zawodowych. ADRESACI STUDIÓW Studia adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami, a także pragnących poznać bliżej problematykę gospodarowania nieruchomościami w związku z działalnością na rynkach finansowych i inwestycyjnych. Uczestnikami studiów mogą osoby z wyższym wykształceniem (studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie).
 • Szczegółowe informacje
  Semetster 1

  1.
  Podstawy prawa – prawne aspekty nieruchomości; liczba godz. 60
  • Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
  • Stosunki cywilno – prawne
  • Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomością
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Prawo spółdzielcze
  • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  • Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
  • Podstawy prawa spółek
  • Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
  • Zamówienia publiczne
  • Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
  2. Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów; liczba godz. 13

  • Podstawy finansów publicznych
  • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  • Metody analizy rynku
  3. Podstawy psychologii i marketingu; liczba godz. 14

  • Podstawy psychologii
  • Podstawy marketingu
  • Sztuka negocjacji i argumentacji
  • Podstawy socjologii
  4. Podstawy wiedzy technicznej. Podstawy budownictwa
  5.
  Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia
  6.
  Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia

  Semester 2

  1.
  Rynek nieruchomości; liczba godz. 24

  • Rynek nieruchomości
  • Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
  2. Obrót nieruchomościami; liczba godz. 72
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa
  • Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
  • Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • Źródła informacji o nieruchomościach
  • Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami
  • Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami
  • Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
  • Notariusz w obrocie nieruchomościami
  • Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami
  • Doradztwo na rynku nieruchomości
  3. Seminaria dyplomowe i egzamin; liczba godz. 15

Inne informacje związane z Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |