Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Dzienne > Kraków > Zarządzanie Nieruchomościami - Kraków - Małopolskie

Zarządzanie Nieruchomościami - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Nieruchomościami - Dzienne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
   ZAKRES MERYTORYCZNY
  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW (252 GODZ.)
  1. Zarządzanie nieruchomościami - wprowadzenie (6 godz.)
  - Istota i cele zarządzania nieruchomościami
  - Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych.

  2. Sylwetka zarządcy nieruchomości (5 godz.)
  - Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości
  - Etyka zawodowa i standardy zawodowe

  3. Otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami (47 godz.)
  - Podstawy prawa cywilnego
  - Wybrane elementy prawa administracyjnego
  - Wybrane elementy prawa finansowego
  - Wybrane elementy prawa budowlanego - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  - Gospodarowanie nieruchomościami
  - Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
  - Zamówienia publiczne

  4. Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami (44 godz.)
  - Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami
  - Wybrane elementy finansów i bankowości
  - Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość
  - Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej
  - Podstawy planowania i kalkulacji kosztów
  - Plan zarządzania nieruchomością
  - Wskaźniki ekonomiczne do oceny obiektów budowlanych

  5. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami (42 godz.)
  - Przegląd technologii w budownictwie
  - Sposoby i możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych (wybrane zagadnienia)
  - Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości
  - Ustawa termomodernizacyjna i remontowa
  - Proces inwestycyjno-remontowy
  - Przeglądy techniczne budynków i urządzeń
  - Bezpieczeństwo nieruchomości i konstrukcji

  6. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami (8 godz.)
  - Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
  - Procedury zarządzania operacyjnego
  - Umowa o zarządzanie nieruchomością

  7. Zarządzanie nieruchomościami (40 godz.)
  - Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych
  - Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi
  - Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi
  - Zarządzanie zasobami nieruchomości

  8. Zagadnienia uzupełniające (22 godz.)
  - Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
  - Doradztwo na rynku nieruchomości
  - Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania
  - Audyt energetyczny, certyfikacja energetyczna obiektów budowlanych

  9. Umiejętności interdyscyplinarne (20 godz.)
  - Fundusze socjalne, środki finansowe, dotacje
  - Wycena nieruchomości wybrane zagadnienia
  - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia
  - Sztuka argumentacji

  10. Psychologiczne techniki skutecznego zarządzania (8 godz.)

  11. Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

  Istnieje możliwość modyfikacji programu Studiów i rozszerzenia tematyki o zagadnienia szczególnie interesujące Uczestników

  Po ukończeniu studiów Stowarzyszenie zapewnia możliwość odbycia 6 miesięcznej praktyki zawodowej.

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |