Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Zielona Góra - Lubuskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia przygotowują jego uczestników do wykonywania   zawodu rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości.
  Program studiów   podyplomowych spełnia wymogi minimum programowego zawartego Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010r.

  Wykładowcami studiów
  będą nauczyciele akademiccy oraz wybitni praktycy zajmujący się wyceną nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz zarządzaniem nieruchomościami.

  Ukończenie studiów podyplomowych, zaliczenie praktyki zawodowej oraz spełnienie dodatkowych kryteriów,    o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami daje możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

  Tryb naboru
  Studia podyplomowe adresowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich.

  Rekrutacja kandydatów na   studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Złożenie w sekretariacie studiów wymaganych dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty za studia jest równoznaczne z przyjęciem.
     
  Organizacja studiów
  Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele, z tym, że nie wyklucza się zorganizowania zjazdów sobotnio – niedzielnych. Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2010 r. Przewidywany termin zakończenia zajęć: czerwiec 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  Warunki ukończenia studium:
  ·        uzyskanie zaliczenia z przedmiotów
  ·        zdanie egzaminów z problematyki:
  1. prawne aspekty gospodarki nieruchomościami,
  2. wycena nieruchomości zurbanizowanych, leśnych, zadrzewionych i zakrzewiony, wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych,   podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości,
  3. napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.   
  Po ukończeniu studiów student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |