Studia Podyplomowe - Zarządzanie Jakością - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAiB-Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Jakością - Zaoczne - Gdynia - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich organizacji (przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji itp.) poprzez poprawę adaptacyjnych zdolności pracowników i organizacji do nowych warunków. Studia podyplomowe w specjalności ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ umożliwiają kadrze zarządzającej i/lub pracownikom nabycie nowych kompetencji. Cele operacyjne są następujące: * wykształcenie specjalistów zarządzania jakością dla MSP – z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz metod dydaktycznych (w tym DL przy pracy własnej nad projektami s.z.j.) * opracowanie podczas studiów projektów (jako prac dyplomowych) Systemów Zarządzania Jakością (dalej: SZJ) dla konkretnych przedsiębiorstw kierujących słuchaczy * uzyskanie przez absolwentów certyfikatu kompetencji Asystenta Jakości PCBC/EOQ (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji/Europejska Organizacja Jakości) oraz Pełnomocnika Jakości PCBC/EOQ
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia skierowane są do absolwentów różnych kierunków kształcenia (ekonomiczne, techniczne, humanistyczne itp.) i dają kompetencje do projektowania, wdrażania i auditowania Systemów Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwach, usługach, administracji itp. Ponadto absolwent może uzyskać (po zdaniu egzaminów państwowych) także certyfikaty: Asystenta Jakości oraz Pełnomocnika Jakości PCBC/EOQ.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Zarządzanie Jakością

  Organizacja zajęć:

  • studia kształcą w systemie niestacjonarnym
  • zajęcia trwają dwa semestry
  • program obejmuje 240 godzin
  • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki od 16.00 do 20.00 oraz w soboty od 9.00 do 18.00

  Program studiów jest zgodny z programem kształcenia Asystentów Jakości PCBC i Pełnomocników Jakości PCBC. (45 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń na Asystenta Jakości oraz 75 godz. wykładów i 75 godz. ćwiczeń na Pełnomocnika Jakości)
  Wykłady i warsztaty obejmują następujące tematy:

  • Wymagania i projektowanie systemu zarządzania jakością (SZJ)
  • wdrażanie i dokumentowanie SZJ
  • Auditowanie i certyfikacja SZJ, EGZAMIN NA ASYSTENTA JAKOŚCI PCBC/EOQ
  • Zarządzanie procesami
  • Interpretacja wymagań norm ISO serii 9000
  • Zarządzanie jakością w cyklu życia produktu
  • Prawne i społeczne aspekty zarządzania jakością
  • Metody statystyczne i ekonomiczne aspekty zarządzania jakością
  • EGZAMIN NA PEŁNOMOCNIKA JAKOŚCI PCBC/EOQ
  • OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ – PROJEKTU DOKUMENTACJI SZJ, dla delegującej na studia organizacji

Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |