Información

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa powstała w 1996 roku. Obecnie jako jedyna uczelnia w Wielkopolsce kształci studentów aż na sześciu kierunkach studiów. Cztery z nich: kulturoznawstwo, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe na poziomie magisterskim, pedagogikę na poziomie licencjackim oraz informatykę na poziomie inżynierskim. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych: Akademia trenera, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Negocjacje i sztuka dyplomacji, Marketing i doradztwo polityczne, Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z UE, Public Relations, Manager projektu unijnego, Zarządzanie informacją w administracji i biznesie (z SWPS), Psychologia w firmie i życiu społecznym (z SWPS), Szkoła gender – podyplomowe studia nad płcią (z SWPS), Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich (z SWPS) oraz specjalną (we współpracy z ODN-Uni-Terra) ofertę doskonalących i kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli. Prowadzi także wspólnie z Instytutem Zachodnim studia doktorskie w zakresie historii i nauki o polityce. Na Uczelni działa także Akademia Trzeciego Wieku. W jej ramach wszystkim aktywnym osobom, które ukończyły 40 lat proponujemy wykłady specjalistów z różnych dziedzin, zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań oraz lektoraty z języków obych.
W WSNHiD studiuje obecnie ok. 5 tys. studentów, w tym ok. 700 na studiach podyplomowych.

Najważniejsze daty w historii uczelni:

 • 10 czerwca 1996 r. - Minister Edukacji Narodowej udziela zezwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • Październik 1996 r. – studenci rozpoczynają kształcenie na kierunku politologia i nauki społeczne (studia licencjackie)
 • Sierpień 1998 r. - powstaje nowy kierunek -  stosunki międzynarodowe (studia licencjackie)
 • Czerwiec 1999 r. - studenci kierunku politologia  rozpoczynają kształcenie na studiach magisterskich i studiach uzupełniających magisterskich
 • Lipiec 2000 r. - powstają dwa nowe kierunki - socjologia i kulturoznawstwo (studia licencjackie)
 • Sierpień 2001 r. - powstaje nowy kierunek -  informatyka (studia inżynierskie)
 • Listopad 2001 r. - podpisanie umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Listopad 2001r. - podpisanie umowy o współpracy z Pracownią Badań Społecznych w Sopocie
 • Kwiecień 2002 r. - studenci kierunku stosunki międzynarodowe rozpoczynają kształcenie na studiach magisterskich i studiach uzupełniających magisterskich
 • Maj 2002 r. - wręczenie po raz pierwszy nagrody Amicus Hominis et Veritatis; laureatem nagrody został Jacek Kuroń
 • Październik 2002 r. - rektorem WSNHiD zostaje prof. Waldemar Łazuga
 • Październik 2002 r.  - podpisanie umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z  Centre for Independent Social Research w St. Petersburgu
 • Kwiecień 2003 r. - wręczenie nagrody Amicus Hominis et Veritatis poecie ks. Janowi Twardowskiemu i lekarzowi prof. Jackowi Łuczakowi
 • Czerwiec 2003 r. - uroczyste otwarcie nowej siedziby uczelni przy ul. gen. Kutrzeby 10
 • Czerwiec 2003 r. - podpisanie umowy o współpracy z Niemieckim Związkiem Humanistów, Związkiem Krajowym w Berlinie
 • Październik 2003 r. - podpisanie umowy o współpracy z Kijowskim Uniwersytetem Slawistycznym
 • Listopad 2003 r. - podpisanie umowy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 • Listopad 2003 r. - studenci socjologii rozpoczynają kształcenie na studiach magisterskich i studiach uzupełniających magisterskich
 • Styczeń 2004 r. - podpisanie umowy o współpracy w nauczaniu i w dziedzinie naukowo-badawczej z Białoruskim Instytutem Prawoznawstwa w Mińsku
 • Maj 2004 r. -  laureatem nagrody "Amicus Hominis et Veritatis" zostaje Agnieszka Holland
 • Lipiec 2004 r. - podpisanie umowy z Instytutem Zachodnim w ramach wspólnych przedsięwzięć naukowych i rozpoczęcie studiów doktorskich z zakresu historii oraz politologii
 • Październik 2004 r. - otwarcie "2πr galeria" – stałej galerii fotografii w rotundzie Uczelni
 • Grudzień 2004 r. -  podpisanie umowy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk
 • Czerwiec 2005 r. - laureatka nagrody "Amicus Hominis et Veritatis" zostaje prof. Maria Janion
 • Czerwiec 2005 r. - Uczelnia uruchomiła dwa nowe kierunki studiów podyplomowych - Marketing polityczny, Psychologia w zarządzaniu
 • Październik 2005 r. - studenci kierunku kulturoznawstwo rozpoczynają kształcenie na studiach II stopnia
 • Marzec 2006 r. – powstaje nowy kierunek studiów – pedagogika (studia I stopnia) 
 • Kwiecień 2006 r. - Uczelnia w ramach współpracy z zagranicą otrzymała kartę Erasmusa w programie Socrates-Erasmus
 • Maj 2006 r. – laureatem nagrody "Amicus Hominis et Veritatis" zostaje prof. Władysław Bartoszewski
 • Wrzesień 2006 r. -  w WSNHiD odbyło się II Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP). Uczelnia po raz pierwszy w swojej dziesięcioletniej historii miała zaszczyt gościć ponad stu rektorów wyższych szkół zawodowych z całej Polski.
 • Luty 2007 r. – powstanie Akademii III Wieku
 • Czerwiec 2007 r. – w WSNHiD odbyło się największe wydarzenie artystyczne w Polsce - "Asia-Europe Mediations" - prezentujące sztukę współczesną z 23 krajów Azji i 22 krajów Europy.
 • Czerwiec 2007 r. – Uczelnia uruchomiła dwa nowe kierunki studiów podyplomowych: Akademię Trenera oraz Public Relations
 • Czerwiec 2007 r. - WSNHiD otrzymała certyfikat "Tutaj jest OK" oraz Tytuł Miejsca Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym
 • Luty 2008 r. - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu nawiązały ścisłą współpracę popartą zmianami kapitałowymi na poziomie założycielskim. Zostało podpisane porozumienie o współpracy, na mocy którego uczelnie rozpoczynają wspólne działania w zakresie: działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, współpracy międzynarodowej oraz działalności popularyzującej kulturę i sztukę.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |