Home > Studia II Stopnia > Nowe Media > Poznań > Studia II Stopnia- Kultura Audiowizualna i Media - Poznań - Wielkopolskie

Studia II Stopnia- Kultura Audiowizualna i Media

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia- Kultura Audiowizualna i Media - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Kulturoznawstwo to kierunek dla osób, które chcą poznać zasoby materialnego i duchowego dorobku społeczeństw. Studia na kulturoznawstwie w WSNHiD wyrabiają umiejętność analizowania i lepszego rozumienia zróżnicowanych zjawisk kultury, uczą identyfikacji rozmaitych rodzajów sztuki. Udział w licznych spotkaniach z artystami, wizyty w teatrze, spotkania Klubu Filmowego „Filmokrąg”, połączone z dyskusją o kinie i projekcją filmów, a także obcowanie na co dzień z dziełami sztuki w budynku Uczelni i znajdującej się na jej terenie „2pr galerii” wykształcają w studentach zdolność swobodnego poruszania się po obszarach kultury. Wśród wykładowców kulturoznawstwa są m.in. prof. dr hab. Filip Bajon, prof. dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń, prof. dr hab. Jerzy Fiećko, prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, prof. dr hab. Alicja Kępińska, prof. dr hab. Izolda Kiec, prof. dr hab. Teresa Kostyrko, prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. dr hab. Włodzimierz Ławniczak, prof. dr hab. Ewa Rewers, prof. dr hab. Dorota Skotarczak, prof. dr hab. Anna Szyfer, dr Roman Bromboszcz, dr Teresa Jerzak-Gierszewska, dr Agnieszka Kaczmarek, dr Radosław Kawczyński, dr Tomasz Misiak, dr Anna Ziółkowska, red. Tadeusz Litowczenko, Wojciech Makowiecki – kierownik Galerii Miejskiej Arsenał i Sławomir Pietras – dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu.
 • Praktyki
  Doświadczenie zawodowe to najważniejszy atut na rynku pracy. Staże, które organizujemy dla naszych studentów, są znakomitą okazją do zweryfikowania zdobytej wiedzy i szansą nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Dlatego praktyki zawodowe w WSNHiD są obowiązkowe. Studenci odbywają praktykę miesięczną (160 godzin studenci studiów dziennych i 80 godzin studenci studiów zaocznych) po czwartym roku studiów magisterskich. Studenci mają możliwość, zgodnie z kierunkiem i specjalnością, podjąć staż w odpowiednich firmach czy instytucjach, tj.: urzędy, agencje reklamowe, telewizja, radio, placówki kulturalne, firmy informatyczne, pracownie badań społecznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady rekrutacji: 1. Na pierwszy rok studiów II stopnia zostaną przyjęte osoby, które ukończyły ten sam kierunek studiów, na który ubiegają się o przyjęcie w WSNHiD. 2. Na pierwszy rok studiów II stopnia przyjęci zostaną absolwenci studiów I stopnia, którzy wybrali inny kierunek studiów w WSNHiD niż ukończony, po spełnieniu następujących warunków: * na kierunek KULTUROZNAWSTWO są absolwentami studiów I stopnia na kierunku: Antropologia kulturowa, Etnografia, Etnologia, Filologia Polska, Ochrona dóbr kultury. W czasie I roku studiów II stopnia zrealizują blok przedmiotów: · Historia kultury · Historia sztuki · Teoria kultury
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Kulturoznawstwo
  Specjalizacja: Kultura audiowizualna i media


  Charakterystyka specjalizacji
  Współczesna kultura audiowizualna w coraz większym stopniu uniwersalna i masowa zorientowana jest przede wszystkim na komunikowanie się. Zajęcia teoretyczne z historii środków masowego przekazu, gatunków filmowych i literackich, technik audiowizualnych, poetyki przekazów reklamowych oraz związków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami sztuki gwarantują niezbędną wiedzę do lepszego rozumienia dorobku kulturalnego. Specjalizacja ta obejmuje zagadnienia kultury audiowizualnej oraz wyjaśnia rolę mediów w komunikacji społecznej. Odbiór i analizę sztuki współczesnej ułatwią zajęcia z podstaw kompozycji plastycznej, technik fotograficznych, grafiki komputerowej oraz scenopisarstwa i reżyserii.

  Przedmioty specjalizacyjne
  - Etyka mediów,
  - Język nowych mediów,
  - Interpretacja sztuk wizualnych,
  - Wideoart,
  - Prawo prasowe i autorskie,
  - Sztuka w internecie.  Perspektywy zawodowe
  Studia te przygotowują pracowników mediów, agencji promocji i reklamy, organizacji i instytucji kulturalnych. Absolwent tej specjalizacji może podjąć obowiązki rzecznika prasowego lub osoby odpowiedzialnej za public relations w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach.


  O kulturze w praktyce i teorii
  Studenci kulturoznawstwa WSNHiD poznają sztukę, obcując z nią na co dzień. Uczestniczą w wernisażach fotografii w „2pr galerii”. Poznają dzieła sztuki współczesnej, znajdujące się w gmachu Uczelni, biorą udział w wyjątkowych akcjach artystycznych, np. w „Dniu Wagarowicza ze Sztuką” Piotr C. Kowalski i Joanna Janiak, prezentując projekt „Smaczny obraz z żywą naturą”, zaprosili studentów do wspólnego malowania obrazu jagodami. Spotykają się z wybitnymi artystami, m.in. Mariuszem Trelińskim i Agnieszką Holland (maj 2004 r.), Agnieszką Duczmal (styczeń 2005 r.), Krystyną Feldman (marzec 2005 r.), Leszkiem Możdżerem i Adamem Makowiczem (grudzień 2005 r.), Manuelą Gretkowską (luty 2007 r.), Krystyną Jandą (marzec 2007 r.) oraz Krzysztofem Zanussim (kwiecień 2007 r.). Uczelnia proponuje studentom udział w spektaklach teatralnych, przeglądach filmów, maratonach filmowych, dyskusjach i seansach filmowych w Klubie „Filmokrąg”. Studenci pogłębiają znajomość kultury i sztuki, uczestnicząc w konferencjach naukowych (m.in. „Kino wobec sztuk. Związki – inspiracje – przenikanie”, „Ponad granicami – spotkanie trzech kultur”, „Sztuka w kulturze płynności”), sympozjach takich jak „Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki” (w ramach XI Dnia Judaizmu w Poznaniu) i promocjach książek, m.in. „O kulturowych uwarunkowaniach osobowości” prof. dr hab. Anny Szyfer, „Ćakra, czyli kołowa historia Indii” Krzysztofa Mroziewicza, „Codziennik” Daniela Passenta czy „Przypadek nie-przypadek” Krzysztofa Kolbergera.
  Ponadto biorą udział w zajęciach warsztatowych cyklu „Telewizja od frontu i od kuchni”, podczas których zapoznają się ze specyfiką mediów oraz kulisami pracy dziennikarza.

Inne informacje związane z Nowe Media

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |