Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Poznań > Studia I Stopnia- Pedagogika Mediów i Animacja Kultury - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia- Pedagogika Mediów i Animacja Kultury

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Pedagogika Mediów i Animacja Kultury - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Studia na kierunku pedagogika w WSNHiD umożliwiają studentom wybór jednej z pięciu specjalizacji, szczególnie aktualnych w kontekście współczesnych potrzeb społeczno-edukcyjnych. Pedagogika jest dyscypliną, która dostarcza studentom teoretycznej wiedzy o skuteczności różnych zabiegów dydaktyczno-wychowawczych. Warsztaty i praktyki objęte programem studiów pozwalają z kolei studentom wykorzystywać zdobytą wiedzę i nabywać specyficzne umiejętności pracy z człowiekiem. Pozwalają na rozwój osobisty i generują autokreację. Zajęcia prowadzone są m.in. przez:prof. dr. hab. Stanisława Dylaka, prof. dr hab. Marię Kujawską, prof. dr hab. Magdalenę Piorunek, prof. dr. hab. Krzysztofa Przyszczypkowskiego, prof. dr. hab. Mirosława Śmiałka, dr. inż. Mariana Michałowskiego, dr. Marka Budajczaka, dr Agnieszkę Cieszyńską, dr Lidię Huber, dr Janinę Minkiewicz-Najtkowską, dr Dorotę Potyrałę-Szynkowską, dr Grażynę Teusz i dr Iwonę Werner.
 • Praktyki
  Praktyka stanowi integralną i bardzo ważną część studiów przygotowujących do zawodu pedagoga. Realizowana jest po pierwszym i po drugim roku studiów. Głównym jej celem jest kształtowanie umiejętności działania pedagogicznego. Praktyki rozbudzają w studentach zainteresowanie problemami społecznymi, zapoznają ich z pracą pedagogiczną w instytucjach i placówkach oświatowych i socjalnych, urzędach, rozwijają samodzielność studentów w organizowaniu i prowadzeniu zajęć oraz rozpoznawaniu zjawisk społecznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które osobiście złożą: * świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią) * kwestionariusz osobowy i podanie do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów (formularze elektroniczne WSNHiD wypełniane na stronie www w domu lub Biurze Rekrutacji)- dostępne od 14 kwietnia 2008 r. * aktualne (max 180 dniowe) zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów, wystawione na formularzu WSNHiD: podanie_podyplomowe.doc lekarz.doc (42.00 KB) * dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu), * dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kierunek: Pedagogika

  Specjalizacja: pedagogika mediów i animacja kultury


  Charakterystyka specjalizacji
  Studia w zakresie pedagogiki mediów przygotowują do twórczego uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, w tym m. in. do projektowania systemów zdalnego nauczania elektronicznego (on-line). Studia w zakresie animacji kultury przygotowują do animowania aktywności jednostek i zbiorowości, wywoływania pozytywnych zmian w zachowaniach, planach życiowych, stylu życia oraz dążenia do poprawy relacji międzyludzkich, autokreacji jednostki i organizacji lokalnych środowisk, inicjowania wspólnotowych form życia.

  Przedmioty specjalizacyjne
  - Wprowadzenie do pedagogiki mediów,
  - Pedagogika mass mediów,
  - Media w pracy pedagogicznej wraz z metodyką,
  - Komunikowanie i kompetencje medialne,
  - Kształcenie na odległość,
  - Projektowanie i realizacja komunikatów,
  - Konwergencja mediów i jej skutki społeczne,
  - Współczesne teorie komunikowania społecznego,
  - Animacja kultury w środowisku,
  - Podstawy wiedzy o kulturze i sztuce,
  - Instytucje kultury,
  - Metodyka działalności kulturalnej.


  Perspektywy zawodowe
  Absolwenci będą przygotowani do pracy w zakresie komunikacji wspieranej przez media, w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, agencjach reklamowych oraz innych zakładach pracy. Animator kultury uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach związanych z oświatą, kulturą, opieką społeczną, turystyką oraz poradnictwem pedagogicznym.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |