Home > Podyplomowe > Praca Socjalna > Zaoczne > Tychy > Studia podyplomowe - Zarządzanie oświatą- Kadry nowoczesnej oświaty - Tychy - Śląskie

Studia podyplomowe - Zarządzanie oświatą- Kadry nowoczesnej oświaty - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia podyplomowe - Zarządzanie oświatą- Kadry nowoczesnej oświaty - Zaoczne - Tychy - Śląskie

 • Cele
  Cel studiów : przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na profesjonalne zarządzanie jednostkami oświatowymi oraz uzyskanie kwalifikacji do ubiegania się o stanowiska kierownicze w oświacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności zawodowe. Jednocześnie istnieje możliwość utworzenia nowych studiów specjalistycznych zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw, związanymi jednakże z kierunkami realizowanych przez uczelnię studiów: administracją, zarządzaniem, ekonometrią i informatyką, socjologią oraz stosunkami międzynarodowymi.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów: Zarządzanie Oświatą- Kadry nowoczesnej oświaty
  Metody i techniki organizacji i zarządzania
  Podstawy zarządzania placówką oświatową
  Zarządzanie zasobami ludzkimi. Systemy motywacyjne.
  Prawo oświatowe. Prawo pracy.
  Zamówienia publiczne w oświacie
  Teoria i praktyka negocjacji.
  Marketing usług oświatowych.
  Finanse oświaty w systemie finansów samorządowych.
  Rachunkowość budżetowa w oświacie.
  Sprawozdawczość  budżetowa w oświacie.
  Komputerowe wspomaganie dydaktyki i zarządzania szkołą.
  Statystyczne metody pomiaru jakości pracy w szkole.
  Analiza i tendencje współczesnych procesów demograficznych. Metody prognozowania zjawisk demograficznych.
  Fundusze unijne-możliwości  pozyskiwania dla szkół.
  Podstawy etyki nauczyciela. Etyka menadżera w oświacie.
  Ochrona i przetwarzanie danych osobowych.

  Metody prowadzenia zajęć: wykłady i ćwiczenia ( ćwiczenia będą odbywały się w pracowni komputerowej przy zapewnieniu dla każdego słuchacza komputera)Grupa docelowa: studia skierowane są do nauczycieli, dyrektorów  i pracowników administracyjnych szkół oraz dla osób pragnących przygotować się do funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych. Osoby te muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia dowolnego kierunku.

  Czas trwania studiów: 240 godzin-dwa semestry

Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |