Studia I Stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym język obcy do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski gwarantuje gruntowne wykształcenie specjalistyczne w zakresie pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zgodne z najnowszymi trendami europejskiej myśli i praktyki pedagogicznej. Dodatkowo - dzięki 15 letniemu doświadczeniu lingwistycznemu Uczelni - wyposaża w kompetencje w zakresie języka obcego, niezbędne do pracy w Unii Europejskiej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
   Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym

  Dzięki wprowadzonemu w uczelni systemowi nauczania języka obcego w oparciu o poziomy zaawansowania student początkujący uczy się w grupie początkującej a średniozaawansowany w średniozaawansowanej. Nikt nie traci czasu na zbędne powtarzanie przerobionego wcześniej materiału.

     1. Kompetencje specjalizacyjne
            * umiejętności metodyczne pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie;
            * umiejętność współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami                     wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością czy              innymi formami patologii społecznej;
            * tworzenie i realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących                              zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania różnym formom patologii              społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia);
            * wspieranie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów                              wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami;
            * umiejętność tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec                                  młodzieżowych grup kontrkulturowych;
            * zdolność efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej                             (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca z rodzicami itp.);
     2. Perspektywy i możliwości zatrudnienia - w Polsce i krajach Unii Europejskiej
            * placówki opiekuńczo-wychowawcze;
            * placówki profilaktyczne i resocjalizacyjne;
            * szkoły i internaty;
            * poradnie specjalistyczne;
            * policja, straż miejska, wojsko;
            * sądy (kurator sądowy);
            * administracja rządowa i samorządowa;
            * stowarzyszenia i fundacje.

Inne informacje związane z praca socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |