Studia I Stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym - Częstochowa - Śląskie - Częstochowa resocjalizacja - I1081

Home>Studia I Stopnia>Praca Socjalna>Zaoczne>Częstochowa>Studia I Stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym - Częstochowa - Śląskie
 
Studia I Stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Studia I Stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym - Częstochowa - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Częstochowa resocjalizacja
  • Resocjalizacja chorzów
  • Resocjalizacja częstochowa
  • Resocjalizacja studia bydgoszcz
  • Resocjalizacja studia częstochowa
  • Resocjalizacja studia ii stopnia
  • Resocjalizacja w częstochowie
  • Resocjalizacja z profilaktyka uzależnień
  • Studia resocjalizacyjne w częstochowie
Studia I Stopnia -  Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym - Częstochowa - Śląskie Szczegóły
Cel:
Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym język obcy do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski gwarantuje gruntowne wykształcenie specjalistyczne w zakresie pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zgodne z najnowszymi trendami europejskiej myśli i praktyki pedagogicznej. Dodatkowo - dzięki 15 letniemu doświadczeniu lingwistycznemu Uczelni - wyposaża w kompetencje w zakresie języka obcego, niezbędne do pracy w Unii Europejskiej.
Profil słuchacza / Wymogi:
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania wolnych miejsc.
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień i językiem obcym

Dzięki wprowadzonemu w uczelni systemowi nauczania języka obcego w oparciu o poziomy zaawansowania student początkujący uczy się w grupie początkującej a średniozaawansowany w średniozaawansowanej. Nikt nie traci czasu na zbędne powtarzanie przerobionego wcześniej materiału.

   1. Kompetencje specjalizacyjne
          * umiejętności metodyczne pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie;
          * umiejętność współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami                     wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością czy              innymi formami patologii społecznej;
          * tworzenie i realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących                              zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania różnym formom patologii              społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia);
          * wspieranie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów                              wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami;
          * umiejętność tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec                                  młodzieżowych grup kontrkulturowych;
          * zdolność efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej                             (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca z rodzicami itp.);
   2. Perspektywy i możliwości zatrudnienia - w Polsce i krajach Unii Europejskiej
          * placówki opiekuńczo-wychowawcze;
          * placówki profilaktyczne i resocjalizacyjne;
          * szkoły i internaty;
          * poradnie specjalistyczne;
          * policja, straż miejska, wojsko;
          * sądy (kurator sądowy);
          * administracja rządowa i samorządowa;
          * stowarzyszenia i fundacje.
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Praca Socjalna: