Studia Podyplomowe - Organizacja Pomocy Spełecznej - Katowice - Śląskie - Organizacja pomocy społecznej - Organizacja pomocy społecznej - I1135

Home>Podyplomowe>Praca Socjalna>Zaoczne>Katowice>Studia Podyplomowe - Organizacja Pomocy Spełecznej - Katowice - Śląskie
 
Studia Podyplomowe - Organizacja Pomocy Spełecznej - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia Podyplomowe - Organizacja Pomocy Spełecznej - Katowice - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Organizacja pomocy społecznej
  • Organizacja pomocy społecznej katowice
  • Podyplomowe studia praca socjalna katowice
  • Studia podyplomowe organizacja i metody pomocy społecznej małopolska
Studia Podyplomowe - Organizacja Pomocy Spełecznej - Katowice - Śląskie Szczegóły
Cel:
Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. program studiów zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia przeznaczone są dla dyrektorów oraz kandydatów na dyrektorów instytucji pomocy społecznej.
Szczegółowe informacje:
Organizacja Pomocy Społecznej

 Czas trwania: 3 semestry (350 godzin)
Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:
- soboty: 8.00 - 15.00
- niedziele: 8.00 - 15.00

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych szkół wyższych, konsultantów i doradców metodycznych, specjalistów praktyków legitymujących się certyfikatami ukończenia kursów i szkoleń z zakresu zagadnień objętych programem studiów oraz doświadczonych pracowników socjalnych.

PROGRAM STUDIÓW
1. Psychologia społeczna
2. Psychologia kliniczna
3. Wprowadzenie do socjologu
4. Polityka społeczna
5. Andragogika
6. Gerontologia
7. Pedagogika specjalna
8. Teoria pracy socjalnej
9. Komunikacja społeczna
10.Trening interpersonalny
11.Metodyka pracy socjalnej
12.Interwencja kryzysowa
13.Prawo rodzinne i opiekuńcze
14.Prawo pracy i prawo administracyjne
15.Prawo cywilne i gospodarcze
16.Prawne podstawy pomocy społecznej
17.Psychospołeczne podstawy funkcjonowania instytucji i organizacji
18.Mediacje i negocjacje
19.Podstawy zarządzania
20.Zarządzanie zasobami ludzkimi
21.Zarządzanie strategiczne
22.Metody i techniki zarządzania
23.Diagnoza i pomiar w pomocy społecznej
24.Ewaluacja działań socjalnych
25.Zagrożenia społeczne
26.Organizacje w pomocy społecznej
27.Lokalny system pomocy społecznej
28.Seminarium dyplomowe
Inne informacje związane z Podyplomowe i Praca Socjalna: