Praca Socjalna - Studia I Stopnia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Praca Socjalna - Studia I Stopnia - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Praktyki
  Nauka odbywa się w trybie dziennym i zaocznym na kierunku pracownik socjalny i trwa 3 lata.
 • Szczegółowe informacje
  Po ukończeniu kolegium absolwent otrzymuje tytuł zawodowy pracownika socjalnego i tytuł zawodowy licencjata po złożeniu egzaminu dyplomowego i licencjackiego oraz ma zagwarantowane prawo do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach.

  Pracownik socjalny jest osobą, której zadaniem jest:
  • dokonywanie analizy potrzeb i problemów klienta z wykorzystaniem różnych źródeł gromadzenia danych, tj. wywiad, ankieta, obserwacja, analiza dokumentów,
  • określanie planu pomocy dla podopiecznego, grupy lub środowiska, wraz z ofertą świadczeń,
  • opracowanie i konsekwentne egzekwowanie warunków kontraktu socjalnego z klientem,
  • prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej,
  • pobudzanie społecznej aktywności,
  • inspirowanie i wdrażanie projektów oraz programów społecznych i profilaktycznych,
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w realizacji celu,
  • prowadzenie pracy socjalnej w celu wzmacniania aktywności i samodzielności życiowej klientów,
  • uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i kształcenia ustawicznego.
  Zatrudnienie pracowników socjalnych:
  Wykaz instytucji, w których powinni znaleźć zatrudnienie pracownicy socjalni:
  • ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie,
  • dzienne domy pomocy społecznej,
  • domy pomocy społecznej,
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • placówki opiekuńczo - wychowawcze, w tym: domy dziecka, świetlice środowiskowe,
  • szpitale,
  • ośrodki penitencjarne,
  • organizacje i stowarzyszenia samopomocowe np. PKPS, PSOUU, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, inne.

Inne informacje związane z praca socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |