Studia I Stopnia - Służby Socjalne - Chorzów - Śląskie - Licencjat sluzby socjalne - I1037

Home>Studia I Stopnia>Praca Socjalna>Zaoczne>Chorzów>Studia I Stopnia - Służby Socjalne - Chorzów - Śląskie
 
Studia I Stopnia - Służby Socjalne - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Studia I Stopnia - Służby Socjalne - Chorzów - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Licencjat sluzby socjalne
Studia I Stopnia - Służby Socjalne - Chorzów - Śląskie Szczegóły
Cel:
Ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność czy patologie społeczne to kwestie będące przedmiotem działalności państwa, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków religijnych bądź spontanicznych inicjatyw społecznych. Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć umiejętności związane z diagnozowaniem zjawisk społecznych i organizacją pracy socjalnej.
Profil słuchacza / Wymogi:
Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
Tutuł uzyskany:
Absolwent studiów na kierunku Politologia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
Szczegółowe informacje:
Służby Socjalne

Program studiów

Grupa treści podstawowych w zakresie:
nauki o państwie i prawie nauki o polityce myśli politycznej systemów politycznych podstaw logiki podstaw ekonomii bhp

Grupa treści kierunkowych w zakresie:
najnowszej historii politycznej historii politycznej Polski XX wieku systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej partii politycznych i systemów partyjnych administracji publicznej samorządu i polityki lokalnej marketingu politycznego polityki społecznej i gospodarczej stosunków międzynarodowych integracji europejskiej statystyki i demografii organizacji i zarządzania
Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (filozofia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

Czego można się nauczyć?
Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

    * Wprowadzenie do pracy socjalnej
    * Teoria i metody pracy socjalnej
    * Pomoc społeczna w Polsce i Europie
    * Prawo rodzinne i opiekuńcze
    * Patologie społeczne
    * Komunikowanie interpersonalne
    * Organizacja służb pomocy społecznej w Polsce i Europie
    * Polityka społeczna.

Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią identyfikować problemy społeczne, znajdować ich przyczyny i źródła, diagnozować ich zasięg, zakres i strukturę, nawiązywać kontakt z osobami wymagającymi pomocy społecznej, a także organizować indywidualną i zbiorową pomoc społeczną i udzielać porad ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

Jakie są perspektywy zawodowe?
Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w:

    * państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną
    * komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej
    * organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną lokalnych                                    stowarzyszeniach, agencjach,
      fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na            pomoc społeczną
    * placówkach badawczych i diagnostycznych zajmujących się pracą socjalną.

Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Praca Socjalna: