Studia I Stopnia - Służby Socjalne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Służby Socjalne - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność czy patologie społeczne to kwestie będące przedmiotem działalności państwa, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków religijnych bądź spontanicznych inicjatyw społecznych. Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć umiejętności związane z diagnozowaniem zjawisk społecznych i organizacją pracy socjalnej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Politologia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Służby Socjalne

  Program studiów

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  nauki o państwie i prawie nauki o polityce myśli politycznej systemów politycznych podstaw logiki podstaw ekonomii bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  najnowszej historii politycznej historii politycznej Polski XX wieku systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej partii politycznych i systemów partyjnych administracji publicznej samorządu i polityki lokalnej marketingu politycznego polityki społecznej i gospodarczej stosunków międzynarodowych integracji europejskiej statystyki i demografii organizacji i zarządzania
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (filozofia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?
  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Wprowadzenie do pracy socjalnej
      * Teoria i metody pracy socjalnej
      * Pomoc społeczna w Polsce i Europie
      * Prawo rodzinne i opiekuńcze
      * Patologie społeczne
      * Komunikowanie interpersonalne
      * Organizacja służb pomocy społecznej w Polsce i Europie
      * Polityka społeczna.

  Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią identyfikować problemy społeczne, znajdować ich przyczyny i źródła, diagnozować ich zasięg, zakres i strukturę, nawiązywać kontakt z osobami wymagającymi pomocy społecznej, a także organizować indywidualną i zbiorową pomoc społeczną i udzielać porad ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w:

      * państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną
      * komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej
      * organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną lokalnych                                    stowarzyszeniach, agencjach,
        fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na            pomoc społeczną
      * placówkach badawczych i diagnostycznych zajmujących się pracą socjalną.

Inne informacje związane z praca socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |