Studia Podyplomowe - Zarządzanie Komunikacją w Biznesie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Komunikacją w Biznesie - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem edukacji jest kształtowanie kompetencji menedżerów i pracowników firm w zakresie:

  * komunikacji wewnętrznej firmy (efektywnych technik i narzędzi),
  * komunikacji zewnętrznej (budowania relacji z klientem oraz wizerunku firmy),
  * komunikacji społecznej oraz komunikacji wielokulturowej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia adresowane są do kadry menedżerskiej dużych, średnich i małych firm, do pracowników działów marketingu, Public Relations, HR, osób odpowiedzialnych za komunikację w firmie, zatrudnionych w przedstawicielstwach firm zagranicznych w Polsce, kandydatów do pracy w krajach UE oraz absolwentów studiów wyższych, którzy pragną rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji w biznesie.
 • Szczegółowe informacje
  Atuty kierunku:
  • Jeden z niewielu tak kompleksowych i wyspecjalizowanych programów z zakresu komunikacji biznesowej w Polsce.
  • Interaktywne metody nauczania m.in. zajęcia z kamerą, indywidualne ćwiczenia, warsztaty z negocjacji i neurolingwistycznego programowania (NLP), case studies.
  • Szeroki program studiów kładzie szczególny nacisk zarówno na strategie jak i techniki komunikacji biznesowej.
  • Praca dyplomowa w formie projektu usprawnienia komunikacji wybranej firmy.
  • Wśród wykładowców współpracujący z nami praktycy i przedstawiciele międzynarodowych korporacji.
    Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie:
  •  zarządzania komunikacją w firmie,
  • diagnozowania i skutecznego rozwiązywania konfliktów,
  • pokonywania barier w komunikacji międzykulturowej,
  • właściwego motywowania współpracowników,
  • wywierania wpływu i umiejętnego stosowania perswazji,
  • atrakcyjnego prezentowania treści i osoby,
  • wykorzystywania różnorodnych technik komunikowania (m.in.: prezentacje multimedialne, rozmowy służbowe, spotkania i zebrania, formy komunikacji pisemnej – memoranda, raporty, etc.),
  • korzystania z NLP – neurolingwistycznego programowania,
  • prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji,
  • tworzenia i zarządzania zespołami,
  • kształtowania wizerunku organizacji.
  Program studiów:
   
  BLOK I: KOMUNIKACJA GLOBALNA
  Wstęp do komunikacji - Wejść w komunikację

  • Odpowiedzialność społeczna biznesu
  • Komunikacja interpersonalna
  • Komunikacja instytucjonalna
  • Strategie opracowania planu komunikacji
  • Polityka wizerunku: sposoby postępowania i narzędzia: kompetencje wewnętrzne, kompetencje zewnętrzne
  • Zarządzanie komunikacją w okresie kryzysowym
  • Komunikacja w aspekcie NLP
  Komunikacja wewnętrzna – Motywować
  • Strategie komunikacji wewnętrznej
  • Pisanie podstawą komunikacji wewnętrznej 
  • Przekaz ustny: telefon, zebrania, spotkania, środki audiowizualne 
  • Intranet, czyli firma w sieci
  • Extranet, czyli poszerzenie firmy
  • Trening umiejętności społecznej
  • Coaching
  Relacje z prasą – Informować
  • Strategie budowania relacji z prasą. Podstawy, bilans, wybór, techniki
  • Oznaki zewnętrzne wizerunku - Propagować, rozpowszechniać
  • Internet, czyli firma otwarta, domeny WEB, e-mail, reklama on-line
  • Komunikacja, na co dzień  (recepcja, kody kurtuazji, wyposażenie, urządzenie firmy)  
  • Zewnętrzne oznaki wizerunku firmy - komunikacja trwała (prezenty firmowe, uczestnictwo w salonach, relacje z instytucjami)
  • Kreatywność w biznesie
  BLOK II: TECHNIKI KOMUNIKACYJNE
   
  Komunikacja finansowa – Zarządzać
  • Podstawy komunikacji ekonomicznej i finansowej (strategie i techniki) - informacje dla akcjonariuszy, giełda, budżet, informacje o sytuacji finansowej, upadłość   
  • Ankiety – jak wykorzystać ankiety/badania w celu skutecznego komunikowania
  Systemy wizualizacji identyfikującej firmę
  • Logotyp firmy
  • Tworzenie wizerunku firmy
  • Wyspecjalizowane firmy zewnętrzne
  Sponsoring i mecenat
  • Cele, uczestnicy
  • Strategie, taktyki, wybór, techniki komunikacji, procedury kontroli 
  • Ograniczenia prawne i fiskalne
  Umiejętność komunikowania w negocjacji handlowej
  • Ścieżka sprzedaży, umiejętność zamykania negocjacji handlowej, profil negocjatora handlowego, podstawowe trudności
  • Komunikacja w procesie obsługi klienta
  Aspekty komunikowania w kontekście wielokulturowym

  Czas trwania studiów, organizacja i forma zajęć:Studia trwają dwa semestry i obejmują 184 godziny zajęć.
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.
    
  Sposób sprawdzania efektów nauczania: Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach grupowych oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Inne informacje związane z komunikacja w biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |