Skuteczna Komunikacja Interpersonalna - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Berndson Szkolenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Skuteczna Komunikacja Interpersonalna - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Komunikujemy się by informować, wyjaśniać, motywować, wspierać, negocjować. Niezależnie od celu, porozumiewanie się stanowi podstawę naszych relacji. Zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, słuchanie, konstruktywne prowadzenie dyskusji czy asertywne wyrażanie własnego zdania to umiejętności konieczne, by kontaktować się z innymi i odnosić sukcesy. Sprawny odbiór i nadawanie komunikatów, spójność treści i formy, zgodność tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy - to elementy nad którymi warto popracować, by działać naprawdę skutecznie. Nasze szkolenie to sposób na doskonalenie własnych umiejętności na każdym z etapów komunikacji tak, by budowanie mostów między ludźmi było łatwiejsze, relacje udane, a praca wykonywana właściwie.

  Korzyści dla Uczestników szkolenia:
  Szkolenie skonstruowane zostało w taki sposób, by pomóc swobodnie komunikować się z innymi, efektywnie pracować w zespole i osiągać założone cele. A to wszystko w atmosferze szacunku i odpowiedzialności. Pokazujemy co jest ważne, by informacje, które przekazujemy, rzeczywiście trafiały do odbiorcy. Prezentujemy techniki pozwalające dopasować się do rozmówcy, do jego sposobu postrzegania rzeczywistości. Uczymy się szanować różnorodność, a także diagnozować, z jakim rodzajem osób mamy do czynienia oraz czego od nas będą wymagać. Pracujemy z własnym nastawieniem i przekonaniami. I wreszcie zajmujemy się komunikacją asertywną, która zakłada, że potrafimy jasno wyrażać swoje opinie, jednak w taki sposób, który nie rani innych. Dowiadujemy się, w jakich sytuacjach mamy prawo urazić naszego rozmówcę, a także jak to uczynić, by zrozumiał powód naszego zachowania. Całość szkolenia skomponowana jest tak, by Uczestnicy zdobywali wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń, w trakcie symulacji i zabaw grupowych, poprzez testy i scenki.

  Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:
  Ćwiczenia w parach i małych grupach zadaniowych, gry i zabawy, turnieje, testy, scenki, analiza fragmentów filmów, pokazy slajdów, dyskusje moderowane.
  Szkolenie szczególnie polecamy dla:
  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które pragną poznać tajniki procesu komunikacji po to, by skutecznie przekazywać informacje, prowadzić rozmowy, pracować w zespołach, przekonywać do swoich racji.

  Program szkolenia:
  1. Wstęp
   • Powitanie
   • Ćwiczenie „METAPLAN” – pracujemy w grupach. Określamy problemy występujące w naszej komunikacji z innymi oraz (co ważne!) środki zaradcze. Analiza, wnioski. To część wstępna, która pomaga uczestnikom zdefiniować najważniejsze obszary, które będą przedmiotem naszej dalszej pracy.

  2. O odpowiedzialności w procesie komunikacji 
   • Ćwiczenie „GŁUCHY TELEFON” (zabawa grupowa, pokazująca, kto jest odpowiedzialny za komunikat oraz jakie są bariery w procesie komunikacji)
   • Dyskusja moderowana – dlaczego za komunikat jest odpowiedzialny nadawca? Dlaczego ludzie zapamiętują tylko 20 procent z tego, co słyszą? Co wpływa na utrudnienie przekazu? Jak można temu zaradzić?
   • Precyzja komunikatu: zwięzłość, prostota, czytelność, interaktywność. Ćwiczenia „KRASNOLUDEK” oraz „FIGURA” (ćwiczenia pokazują, w jaki sposób mówić, żeby być zrozumianym)

  3. Pomocne założenia dotyczące komunikacji
   • W jaki sposób spotkać się z drugą osobą w jej modelu świata?
   • Założenia ułatwiające skuteczną komunikację na bazie modeli NLP (Programowania Neurolingwistycznego)
   • Ukryte metaprogramy, czyli o tym, że różnice między postrzeganiem rzeczywistości da się zaobserwować, a także przełożyć na budowanie skuteczniejszej komunikacji.
   • Kanały: audytywny, wizualny, kinestetyczny, typy mieszane – jak się dopasować do rozmówcy, używając określonych zwrotów, przenośni, porównań.
   • Typy osobowości, czyli czego będzie oczekiwał od nas choleryk, czego flegmatyk, melancholik, a czego sangwinik? Konfliktowe zestawienia. Czy można temu zaradzić?  Autodiagnoza.
   • Czy modele perswazyjne, znane powszechnie jako „modele hipnotyczne” powinno się stosować w uczciwych relacjach? Jak odróżnić wpływ od manipulacji?
   • Ćwiczenia: studia przypadków.
  4. Komunikacja w pracy zespołowej
   • Etapy przekazywania informacji w kwestiach złożonych, wymagających szczególnych umiejętności lub po prostu nowych dla odbiorcy: wyjaśnianie, demonstrowanie, wykonanie po śladzie, korekta, działanie.
   • Poszukiwanie informacji w pracy zespołowej.
   • Ćwiczenie „OBELISK” (gra zespołowa, prezentująca, jak trudno zebrać informacje, jeśli posiadamy tylko fragmentaryczną wiedzę. Prezentuje też, jak sobie poradzić z taką sytuacją). Analiza, wnioski.
   • Ćwiczenie „NIETYPOWY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” –  (Praca z wykorzystaniem materiałów, wskazanych przez trenera, wykonywana na czas. Prezentuje konsekwencje kaskadowo przekazywanej informacji.) 

  5. Budowanie nastawienia
   • Umiejętność określania celu – co to jest DSC (Dobrze Sformułowany Cel)?
   • Pięć cech DSC. Ćwiczenia – studia przypadków; praca grupowa.
   • Zamiana problemu na cel – krótkie wprowadzenie, a następnie praca w małych grupach zadaniowych nad zmianą postawy – poszukiwanie odpowiednich zasobów niezbędnych do zmiany).Wspólna analiza, wnioski.
   • Ćwiczenie „PIERWSZA STRONA GAZETY” – zadanie o charakterze zawodów, wykonywanych na czas. Grupy podczas tego ćwiczenia muszą właściwie przeanalizować swój cel oraz dobrać do niego własną strategię, którą trzeba będzie najpierw wylicytować). 

  6. Komunikacja asertywna
   • Studium przypadku – rozmowy (analiza fragmentu filmu).  Ustalenie definicji zachowania asertywnego. 
   • Typy zachowań – agresja, bierność, manipulacja (styl bierno-agresywny) i asertywność. Dlaczego asertywność to także elastyczna umiejętność stosowania innych stylów?
   • Test – mapa asertywności (wykonujemy indywidualnie)
   • Koszty braku asertywności. – dyskusja moderowana
   • Ofiara kontra gracz – trening zmiany przekonań w kontekście postawy życiowej.
   • Techniki asertywne – z treści na proces, zdarta płyta, asertywna odmowa, wyznaczanie granic, sondowanie, zamiana oceny w opinie, odkładanie na później.
  7. Wychodzenie z cienia, czyli jasne wyrażanie swoich myśli
   • Jak wyrażać siebie, czyli: „Dla nie ważne jest…, chcę, potrzebuję, myślę, lubię, uważam…”
   • Ćwiczenie – praca w trójkach: przedstawiamy kontrowersyjną tezę i próbujemy ją obronić w formie asertywnej (nie jesteśmy więc ani ulegli, ani  - tym bardziej – agresywni!). Cechy prawidłowo prowadzonej dyskusji.
   • Udzielanie krytyki i reakcja na krytykę
   • Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej
   • Ćwiczenie „ZWIERCIADŁO”  - każdy uczestnik otrzymuje pozytywne informacje na swój temat. Autorzy tych informacji muszą się ujawnić i opowiedzieć na forum, dlaczego napisali akurat takie, a nie inne komplementy. Ćwiczenie uczy, jak chwalić jak przyjmować pochwały.    
  8. Podsumowanie
   • Ćwiczenie „KONTRAKT” – uczestnicy określają, które z umiejętności zdobytych na szkoleniu wprowadzą w życie od razu, a które będą wymagały jeszcze doszlifowania 

Inne informacje związane z Komunikacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |