Język Wpływu i Manipulacji. Jak Wpływać na Innych Zyskując Autorytet? - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Skills Up - Grupa Royal Property Poland

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Język Wpływu i Manipulacji. Jak Wpływać na Innych Zyskując Autorytet? - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Celem szkolenia jest
  Opanowanie technik zaawansowanej komunikacji i nabycie umiejętności używania słów, zwrotów, konstrukcji lingwistycznych w taki sposób, aby rozumiejąc ich znaczenie wpływać na innych ludzi i uodpornić się na próby manipulacji.

  Każdy przekaz jest dwupoziomowy, trafia zarówno do świadomości jak i podświadomości odbiorcy. Zrozumienie procesów rządzących komunikacją świadomą i podświadomą, oraz nabycie umiejętności budowania modeli językowych i układania ich w konstrukcje zdaniowe, daje podobny efekt jak hipnoza. Innymi słowy można nabyć umiejętność wpływania na innych i motywowania ich do działania budując komunikaty trafiające wprost do podświadomości.

  Cel osiągniemy poprzez
  Praktyczne wyćwiczenie kilkudziesięciu modeli językowych słów i zwrotów lingwistycznych stosowanych przez profesjonalistów o ponadprzeciętnych zdolnościach wpływania na ludzi w dziedzinach takich jak: hipnoza, negocjacje, NLP, dziennikarstwo, media i polityka, oraz wodzów i przywódców potrafiących wywierać olbrzymi wpływ na ludzi.

  Korzyści dla Uczestników szkolenia
  Uczestnicy nabędą umiejętność rozpoznania prób manipulacji i będą potrafili skutecznie się przed nią bronić, zdobędą praktyczne umiejętności budowania komunikatów tak, aby wzmacniać przekaz, będą potrafili wywierać wpływ na ludzi używając kilku wybranych technik wpływu.

  Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia
  Dyskusje poparte przykładami, scenki dialogowe, ćwiczenia lingwistyczne, rozwiązywanie testów, układanie perswazyjnych komunikatów (hasła reklamowe, krótkie listy, przemówienia, wypowiedzi przed grupą).

  Szkolenie szczególnie polecamy dla
  Wszystkich osób, którzy z racji zajmowanego stanowiska wywierają świadomy bądź nieświadomy wpływ na ludzi, czyli zarządzają grupą ludzi, obsługują klientów, współpracują w zespole. Liderzy zespołów i organizacji szczególnie docenią nabycie umiejętności wpływania na swój zespół i podnoszenia własnego autorytetu.

  Program Szkolenia
  1. Kim jest osoba wpływowa:
   • motywowanie czy manipulowanie?
   • wpływ na ludzi to odpowiedzialność,
   • uniwersalne zasady przywództwa jako fundament wpływu na ludzi,
   • upadek lidera wynikiem manipulacji i złego wpływu.
  2. Wpływanie na siebie:
   • integralność i wewnętrzna spójność,
   • dialog wewnętrzny,
   • wydawanie poleceń sobie samemu,
   • techniki „manipulowania” sobą samym.
  3. Zasady komunikacji z ludźmi i narzędzia komunikacji werbalnej na poziomie świadomym:
   • truizmy i stwierdzenia,
   • pytania otwarte, zamknięte,
   • parafrazowanie,
   • umiejętność słuchania i wnioskowanie.
  4. Prawa rządzące komunikacją podświadomą:
   • świadomość i podświadomość,
   • poziomy neurologiczne i sposoby dotarcia do poszczególnych poziomów,
   • słowa „zwrotnice” zmieniające sens wypowiedzi,
   • język pozytywnego myślenia,
   • sztuka prawienia komplementów i dowartościowania drugiej osoby,
   • zasada autoprezentacji i niemoc w promowaniu siebie samego.
  5. Język perswazji i wywieranie wpływu słowami:
   • wzorce lingwistyczne NLP (model Miltona),
   • umiejętne używanie cytatów,
   • technika metafory najlepszym wyjaśnieniem wszelkich niezrozumiałych kwestii,
   • model retoryki- perswazyjne zanegowanie wypowiedzi rozmówcy.
  6. Inne przydatne elementy wpływu na ludzi:
   • dostrajanie się na poziomie wzroku, głosu, sposobu myślenia,
   • zasada najpierw dostrojenie potem prowadzenie,
   • przyjazne i wątpliwe gesty,
   • zasada wzajemności,
   • różnice w osobowości, temperamencie i płci jako elementy wzmacniające lub osłabiające perswazyjny przekaz.

Inne informacje związane z Komunikacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |