Kurs - Komunikacja interpersonalna i negocjacje

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiB- Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Komunikacja interpersonalna i negocjacje - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  CELE SZKOLENIA Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami skutecznej komunikacji interpersonalnej, a także metodami i technikami negocjacji handlowych oraz spowodowanie - poprzez intensywny trening - by umiejętnie się nimi posługiwali. CZAS TRWANIA Dwa dni
 • Szczegółowe informacje
  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
  • Podstawowy model komunikacji. Role społeczne pełnione w procesie komunikacji. Komunikacja bezpośrednia i pośrednia, osobista i nieosobista.
  • Najważniejsze prawa komunikowania interpersonalnego
  • Cztery płaszczyzny komunikowania. Płaszczyzna rzeczowa, apelu, relacji i samoprezentacji.
  • Rozmowa jako podstawowa forma komunikacji interpersonalnej. Struktura rozmowy. Rozmowa towarzyska, rozmowa sprzedażowa, interaktywna prezentacja handlowa, negocjacje.
  • Nawiązanie kontaktu z partnerem i wstęp do rozmowy. Efekt pierwszego wrażenia. Rola komunikacji niewerbalnej w kształtowaniu pierwszego wrażenia.
  • Autoprezentacja. Budowanie własnej wiarygodności i ukazywanie pozytywnego nastawienia wobec rozmówcy. Kreowanie swojego wizerunku i wizerunku firmy.
  • Wywieranie wpływu na ludzi. Techniki oparte na regułach wzajemności, konsekwencji, konformizmu, sympatii, autorytetu i niedostępności.
  • Skuteczna perswazja. Językowe i pozajęzykowe narzędzia perswazji. Sposoby użycia argumentów perswazyjnych. Struktura i zawartość argumentów. Strategie porządkowania żądań. Manipulowanie rozmówcą. Podstawowe narzędzia socjotechniczne.
  • Zasady prezentacji. Trzy główne typy prezentacji: prezentacja wstępna, skondensowana i rozbudowana.
  • Korzyści – jądro każdej prezentacji.
  • Zadawanie pytań – podstawowa metoda poznania potrzeb i oczekiwańrozmówcy. Inne funkcje pytań. Pytania otwarte i zamknięte oraz ich zastosowanie w rozmowie.
  • Techniki kontrolowania rozmowy. Sztuka aktywnego słuchania.
  • Jawne i ukryte obiekcje rozmówców oraz techniki ich eliminowania.
  • Negocjacje. Wstępne definicje i rozróżnienia. Warunki skutecznych negocjacji.
  • Trzy główne style negocjowania: styl miękki (kooperacyjny), twardy (rywalizacyjny) i rzeczowy (oparty na zasadach).
  • Charakterystyka rzeczowego stylu negocjacji: koncentracja na interesach, wzajemnie korzystnych alternatywach i uczciwych standardach. Umiejętność doboru adekwatnego do sytuacji i typu rozmówcy stylu negocjowania.
  • Schemat prowadzenia negocjacji. Przygotowanie. Otwarcie rozmów. Przedstawienie propozycji. Kolejne ustępstwa i oferty. Porozumienie lub zerwanie rozmów.
  • Określenie porozumienia za pomocą BATNA i OLO (Ostatniej Linii Obrony). Przestrzeń negocjacyjna.
  • Myślenie kreatywne, twórcze analizowanie sytuacji i dochodzenie do optymalnej decyzji. Narzędzia kreatywnego myślenia. Najważniejsze metody podejmowania decyzji.
  • Trudne sytuacje negocjacyjne. Strategie i techniki negocjacyjne, radzenie sobie z agresją i manipulacjami, rozwiązywanie konfliktów. Poznanie "strategii przełamania", usuwającej bariery w negocjacjach.
  • Negocjacje zespołowe. Role pełnione przez negocjatorów w zespole. Współpraca pomiędzy negocjatorami.
  • Negocjacyjne gry symulacyjne.
  METODY SZKOLENIA

  Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowymi w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą: praktyczne ćwiczenia poszczególnych umiejętności, demonstracje, zadania rozwijające sprawność komunikowania, wykłady oraz dyskusje moderowane, symulacje realnych problemów, gry negocjacyjne. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczno-szkoleniowe.

Inne informacje związane z Komunikacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |