Home > Podyplomowe > Technologia Żywności > Zaoczne > Częstochowa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - Częstochowa - Śląskie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiT- Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Przygotowanie absolwentów do praktycznego wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności zgodnie z wymaganiami prawnymi. Pełnienia funkcji menedżera i audytora jakości oraz negocjatora z innymi jednostkami kontrolnymi i produkcyjnymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Warunki kwalifikacji na studia: ukończone studia wyższe ( licencjat, inżynierskie i magisterskie), oraz złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

  Założenia ogólne programu

  Swoboda obrotu towarowego w obrębie produktów spożywczych (żywnościowych) prowadzona jest z odpowiedzialnością producenta za produkt. Zasada dotyczy wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego na etapie produkcji, przetwórstwa i konsumpcji. W ostatnim czasie obserwuje się szczególne zainteresowanie wprowadzaniem rozwiązań systemowych w zakresie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Jest wiele obowiązujących systemów zapewnienia jakości produktów spożywczych różniących się między sobą wymaganiami i zasadami funkcjonowania, które zależą od specyfiki produkcji, rodzaju i wielkości zakładu. Podstawowym systemem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w nowoczesnej gospodarce żywnościowej jest ocena zagrożeń i kontrola punktów krytycznych (system HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point). Wdrożenie tego systemu do wszystkich zakładów przetwórczych i usługowych w produkcji i dystrybucji żywności (obowiązkowe) wymaga szerokiej edukacji na różnych poziomach nauczania kadry kierowniczej i pracowników. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów do realizacji procesów przetwórstwa i dystrybucji żywności w różnych zakładach zgodnie z zasadami systemu HACCP. Wykładowcami na studium są osoby będące pracownikami Uczelni oraz specjaliści z zewnątrz (np. SGGW Warszawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Osoby kierujące studiami podyplomowymi jak i podstawowi wykładowcy mają praktyczną wiedzę z zakresu wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego  żywności.

  Studia Podyplomowe trwają dwa semestry. W każdym semestrze jest 6 zjazdów (sobota, niedziela). Każdy zjazd ma około 20 godzin lekcyjnych. Ogółem na studiach jest około 210 godzin zajęć w postaci wykładów i warsztatów (będą również dodatkowe konsultacje). Podczas wykładów studenci otrzymują niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Na warsztatach studenci praktycznie przygotowują system  bezpieczeństwa żywności dla wybranego przez siebie obiektu badawczego. Obiektem badawczym są jednostki gospodarcze (zakłady, sklepy, zakłady żywienia zbiorowego, gastronomia itp.), dla których pod kierunkiem pracowników są przygotowywane systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności zgodne z wymaganiami ustaw prawnych. Szczególną uwagę zwracamy na problemy bezpieczeństwa żywności w gastronomii.  Zakłady gastronomiczne są bardzo ważnym elementem w żywieniu człowieka, ze względu na zwiększające się znaczenie i rolę turystyki i hotelarstwa w społeczeństwie. Każdy realizowany przedmiot (z wyjątkiem systemu HACCP oraz GMP, GHP, GCP i GAP) kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie
  z wymaganiami MNiSzW, certyfikat systemu HACCP i certyfikat audytu.

Inne informacje związane z Technologia Żywności

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |