Studia Podyplomowe - Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - Częstochowa - Śląskie - Akademia ekonomiczna w poznaniu haccp podyplomowe - I1211

Home>Podyplomowe>Technologia Żywności>Zaoczne>Częstochowa>Studia Podyplomowe - Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - Częstochowa - Śląskie
 
Studia Podyplomowe - Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSHiT- Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - Częstochowa - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSHiT- Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Akademia ekonomiczna studia podyplomowe czestochowa
  • Akademia ekonomiczna w poznaniu haccp podyplomowe
  • Częstochowa studia podyplomowe
  • Studia podyplomowe bezpieczenstwo zywnosci
  • Studia podyplomowe częstochowa
  • Studia podyplomowe gmp
  • Studia podyplomowe haccp
  • Studia podyplomowe jakość zywnosci
  • Studia podyplomowe z bezpieczeństwa żywności
  • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Studia Podyplomowe - Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - Częstochowa - Śląskie Szczegóły
Cel:
Przygotowanie absolwentów do praktycznego wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności zgodnie z wymaganiami prawnymi. Pełnienia funkcji menedżera i audytora jakości oraz negocjatora z innymi jednostkami kontrolnymi i produkcyjnymi.
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Warunki kwalifikacji na studia: ukończone studia wyższe ( licencjat, inżynierskie i magisterskie), oraz złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.
Szczegółowe informacje:
Kierunek: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Założenia ogólne programu

Swoboda obrotu towarowego w obrębie produktów spożywczych (żywnościowych) prowadzona jest z odpowiedzialnością producenta za produkt. Zasada dotyczy wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego na etapie produkcji, przetwórstwa i konsumpcji. W ostatnim czasie obserwuje się szczególne zainteresowanie wprowadzaniem rozwiązań systemowych w zakresie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Jest wiele obowiązujących systemów zapewnienia jakości produktów spożywczych różniących się między sobą wymaganiami i zasadami funkcjonowania, które zależą od specyfiki produkcji, rodzaju i wielkości zakładu. Podstawowym systemem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w nowoczesnej gospodarce żywnościowej jest ocena zagrożeń i kontrola punktów krytycznych (system HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point). Wdrożenie tego systemu do wszystkich zakładów przetwórczych i usługowych w produkcji i dystrybucji żywności (obowiązkowe) wymaga szerokiej edukacji na różnych poziomach nauczania kadry kierowniczej i pracowników. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów do realizacji procesów przetwórstwa i dystrybucji żywności w różnych zakładach zgodnie z zasadami systemu HACCP. Wykładowcami na studium są osoby będące pracownikami Uczelni oraz specjaliści z zewnątrz (np. SGGW Warszawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Osoby kierujące studiami podyplomowymi jak i podstawowi wykładowcy mają praktyczną wiedzę z zakresu wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego  żywności.

Studia Podyplomowe trwają dwa semestry. W każdym semestrze jest 6 zjazdów (sobota, niedziela). Każdy zjazd ma około 20 godzin lekcyjnych. Ogółem na studiach jest około 210 godzin zajęć w postaci wykładów i warsztatów (będą również dodatkowe konsultacje). Podczas wykładów studenci otrzymują niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Na warsztatach studenci praktycznie przygotowują system  bezpieczeństwa żywności dla wybranego przez siebie obiektu badawczego. Obiektem badawczym są jednostki gospodarcze (zakłady, sklepy, zakłady żywienia zbiorowego, gastronomia itp.), dla których pod kierunkiem pracowników są przygotowywane systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności zgodne z wymaganiami ustaw prawnych. Szczególną uwagę zwracamy na problemy bezpieczeństwa żywności w gastronomii.  Zakłady gastronomiczne są bardzo ważnym elementem w żywieniu człowieka, ze względu na zwiększające się znaczenie i rolę turystyki i hotelarstwa w społeczeństwie. Każdy realizowany przedmiot (z wyjątkiem systemu HACCP oraz GMP, GHP, GCP i GAP) kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie
z wymaganiami MNiSzW, certyfikat systemu HACCP i certyfikat audytu.
Inne informacje związane z Podyplomowe i Technologia Żywności: