Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Dzienne > Częstochowa > Administracja - Częstochowa - Śląskie

Administracja - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Polonijna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja - Dzienne - Częstochowa - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  administracja publiczna
  administracja samorządowa
  administracja gospodarcza
  prawo europejskie
  zabezpieczenie społeczne
  zarządzanie kadrami administracji
  bezpieczeństwo publiczne

  PROGRAM STUDIÓW
  • Studia na kierunku "administracja" dostarczają wiedzy:
   • na temat zasad funkcjonowania administracji publicznej, mechanizmów rządzących podmiotami gospodarczymi i ich wzajemnych relacji oraz mechanizmów warunkujących rozwój regionalny,
   • z zakresu profesjonalnego administrowania lokalnymi instytucjami samorządowymi i kreowania lokalnego rozwoju gospodarczego,
   • pozwalającej na kompetentne podejmowanie decyzji opartych  na obowiązującym, a zarazem stale zmieniającym się systemie norm prawnych regulujących wszystkie sfery życia społeczeństwa i działalności administracji.
  • Studia na kierunku "administracja":
   • zapewniają przyswojenie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych,
   • uczą umiejętności prowadzenia rozmów handlowych i sztuki negocjacji,
   • zapewniają opanowanie minimum dwóch języków obcych, w tym posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu nauk prawnych.
  • Obowiązkowe praktyki przygotowują absolwentów do pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także jednostkach gospodarczych,
  • Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na uczelniach partnerskich Akademii Polonijnej w Unii Europejskiej w ramach programu Socrates-Erasmus,
  • Absolwenci będą posługiwali się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studenci mają do wyboru następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i   włoski. Zwiększy to konkurencyjność absolwentów Akademii Polonijnej na europejskich i światowych rynkach pracy.

  DODATKOWE UPRAWNIENIA MOŻLIWE DO ZDOBYCIA
  • Międzynarodowe Certyfikaty Językowe: LCCI, CCIP, ZDfB, DELE,
  • Certyfikaty Umiejętności Komputerowych.
  Nasza Uczelnia oferuje korzystne systemy studiowania równocześnie dwóch kierunków:
  Administracja + Ekonomia/Filologia/Pielęgniarstwo/Biotechnologia!!!


Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |