Home > Podyplomowe > Administracja-ogólne > Zaoczne > Tychy > Studia Podyplomowe - Administracja ogólna - Tychy - Śląskie

Studia Podyplomowe - Administracja ogólna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Administracja ogólna - Zaoczne - Tychy - Śląskie

 • Cele
  Cel studiów- opanowanie podstawowych elementów wiedzy o funkcjonowaniu administracji publicznej, poznanie regulacji prawnych dotyczących różnych form działania administracji, nabycie umiejętności sprawnego wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktyce
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności zawodowe. Jednocześnie istnieje możliwość utworzenia nowych studiów specjalistycznych zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw, związanymi jednakże z kierunkami realizowanych przez uczelnię studiów: administracją, zarządzaniem, ekonometrią i informatyką, socjologią oraz stosunkami międzynarodowymi.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów: Administracja ogólna
  Podstawy prawa
  Historia administracji
  Prawo konstytucyjne
  Prawo administracyjne
  Prawo samorządu terytorialnego
  Organy ochrony prawnej
  Postępowanie administracyjne
  Prawo cywilne i postępowanie cywilne w administracji
  Status prawny  urzędnika
  Prawo finansowe w administracji
  Postępowanie egzekucyjne a administracja
  Administracja a prawo gospodarcze
  Prawo karne w administracji

  Metody prowadzenia zajęć:

  wykłady- poznanie pojęć, zagadnień teoretycznych
  ćwiczenia- aktywna praca słuchaczy z wykorzystaniem literatury przedmiotu i aktów normatywnych

  Grupa docelowa
  Osoby zatrudnione w administracji publicznej( rządowej i samorządowej) oraz osoby zainteresowane tematyką studiów. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia dowolnego rodzaju.

  Czas trwania  250 godzin – dwa semestry

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |