Studia Podyplomowe - Wiedza o Kulturze - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Wiedza o Kulturze - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  WYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI W OLSZTYNIE
  
  kierunek: Socjologia
  specjalność: Wiedza o kulturze – III semestry

  Absolwent studiów powinien dysponować wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego oraz rzetelnym i gruntownym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na wiedzę o kulturze. Słuchacz powinien zdobyć wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych dziedzin kultury. Powinien posiadać umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie wiedzy o kulturze.

  Kompetencje zawodowe absolwenta cechować powinna gotowość do samodzielnej pracy w zakresie działań o charakterze animacji aktywności artystycznej, zarządzania instytucjami i środowiskami kultury, prowadzenia warsztatów literackich, teatralnych, organizacji życia kulturowego o różnym zasięgu; menadżera kultury w różnych warunkach i w różnych środowiskach.

  Absolwent uzyskać powinien przygotowanie do
  pełnienia różnych ról społecznych, do pracy wymagającej rozumienia różnych dziedzin kultury i różnych jej typów – w szczególności do pracy w jednostkach kulturalno-oświatowych, np. w domach kultury. Może pełnić rolę moderatora czy animatora kultury i sztuki; może zajmować się promocją sztuki regionu w zakresie wieloetnicznym i wieloreligijnym. Powinien być przygotowany do promocji sztuki, organizowania wystaw, spotkań autorskich z twórcami różnych dziedzin kultury. Posiadać powinien kwalifikacje potrzebne do pracy w wydziałach kultury urzędów administracji państwowej, w biurach informacji kulturalnej i turystycznej.
  Wymienione wyżej kompetencje pozwolą na zatrudnienie w instytucjach rozpowszechniania i upowszechniania kultury, instytucjach oświaty, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach rekreacji i sportu, turystyce, w instytucjach ochrony dziedzictwa narodowego.
  Absolwent może pełnić funkcję menadżera kultury, prowadząc własną działalność w zakresie animacji kulturalnej lub prowadząc publiczne instytucje i organizacje o charakterze kulturalnym.

  Założenia organizacyjne studiów
  Program obejmuje ogółem 350 godzin. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |