Studia Podyplomowe - Profilaktyka i Terapia Uzależnień - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie - Bydgoszcz podyplomowe uzależnień - I1298

Home>Podyplomowe>Socjologia>Zaoczne>Bydgoszcz>Studia Podyplomowe - Profilaktyka i Terapia Uzależnień - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie
 
Studia Podyplomowe - Profilaktyka i Terapia Uzależnień - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Studia Podyplomowe - Profilaktyka i Terapia Uzależnień - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
 • Bydgoszcz podyplomowe uzależnień
 • Profilaktyka i terapia uzależnień bydgoszcz
 • Profilaktyka i terapia uzależnień podyplomowe
 • Studia podyplomowe bydgoszcz terapia
 • Studia podyplomowe terapia uzależnień
 • Terapeuta uzależnień studia podyplomowe
 • Terapia uzależnień podyplomowe
 • Terapia uzależnień studia podyplomowe bydgoszcz
 • Terapia uzależnień studia podyplomowe warszawa
Studia Podyplomowe - Profilaktyka i Terapia Uzależnień - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Cel:
Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie: * prowadzenia pierwszego kontaktu * umiejętności stawiania prawidłowej diagnozy * podejmowanie działań dotyczących interwencji, poradnictwa i terapii * projektowania i wdrażania do realizacji programów: o profilaktycznych, o psychoedukacyjnych o terapeutycznych * realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej * poznania i wdrażania nowoczesnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych
Profil słuchacza / Wymogi:
Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, resocjalizacji i inni zatrudnieni w placówkach edukacyjnych, pomocy społecznej, służbie zdrowia, sądownictwie, instytucjach wsparcia środowiskowego itp.
Szczegółowe informacje:
Program studiów, obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 1. Trening interpersonalny.
 2. Techniki komunikacji.
 3. Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Medyczne aspekty uzależnień, współuzależnień oraz przemocy.
 5. Społeczno - psychologiczne teorie uzależnień i współuzależnień.
 6. Podstawy terapii rodzin.
 7. Metodyka terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.
 8. Profilaktyka społeczna.
 9. Warsztaty profilaktyki społecznej (pisanie programów, projektów).
 10. Seminarium
Program studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych oraz 50 godzin praktyk pedagogicznych dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, dla pozostałych osób - 150 godzin realizowanych w trakcie trwania studiów. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz doświadczonych praktyków terapeutów zajmujących się zawodowo problematyką uzależnień i współuzależnień.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Ukończenie Studiów Podyplomowych (uzyskanie odpowiednich zaliczeń, napisanie raportu audytorskiego oraz zdanie egzaminu końcowego) stanowi podstawę wydania świadectwa KPSW w Bydgoszczy (wg wzoru MNiSW).

Wymagane dokumenty:
 • podanie (formularz dostępny na miejscu lub na stronie internetowej ),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • opłata wpisowego

Inne informacje związane z Podyplomowe i Socjologia: