Studia I Stopnia - Media i Komunikacja Spoełeczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Media i Komunikacja Spoełeczna - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  W ramach socjologii dynamicznie rozwija się socjologia komunikacji społecznej. Wypracowała ona własne pojęcia, koncepcje teoretyczne oraz narzędzia pomiarowe. Wreszcie w jej ramach zostały stworzone procedury skutecznego wdrażania tej wiedzy do różnych dziedzin praktyki społecznej. Celem kształcenia w ramach specjalności "Media i komunikacja społeczna" jest opanowanie przez studentów w/w obszarów wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania jej kształtowaniu zachowań i świadomości społecznej.
 • Praktyki
  Studenci odbędą przynajmniej dwie profilowane praktyki zawodowe: - w mass mediach (wydawnictwa prasowe, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne) - w organizacjach państwowych lub gospodarczych (urzędy powiatowe, gminne, wojewódzkie lub centralne; zakłady przemysłowe, kluby sportowe, domy kultury itd.).
 • Profil słuchacza / wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku SOCJOLOGIA specjalność: Media i komunikacja społeczna - język obcy, - język polski, - historia lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Syslwetka absolwenta

  na kierunku "socjologia"


  Misja
  1.Cele kształcenia
  W ramach socjologii dynamicznie rozwija się socjologia komunikacji społecznej. Wypracowała ona własne pojęcia, koncepcje teoretyczne oraz narzędzia pomiarowe. Wreszcie w jej ramach zostały stworzone procedury skutecznego wdrażania tej wiedzy do różnych dziedzin praktyki społecznej. Celem kształcenia w ramach specjalności media i komunikacja społeczna jest opanowanie przez studentów w/w obszarów wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności, jej wykorzystywania do kształtowania zachowań i świadomości społecznej.

  2.Postawy
  Absolwent kierunku socjologia, specjalności „media i komunikacja społeczna” nie tylko będzie potrafił świadomie pośredniczyć w komunikacji społecznej, analizować jej przekazy i skutki, ale także jako odpowiedzialny jej uczestnik będzie gotowy do zaangażowania po stronie wyznawanych wartości, wyrażania interesów mniejszości, które same pozbawione są siły lub wiedzy potrzebnej do wyartykułowania własnych interesów.

  Kompetencje
  3. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy:

     1. Teorie komunikacji społecznej i interpersonalnej
     2. Znajomość wyników badań dotyczących efektywnego komunikowania się
     3. Język jako środek komunikacji
     4. Inne kanały komunikacyjne
     5. Komunikacja w różnych strukturach społecznych: komunikacja w zakładach pracy, komunikacja w edukacji, komunikacja w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.
     6. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
     7. Komunikacja i animacja kulturowa

  4. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych
  Konieczna dobra znajomość języka angielskiego. Przydatna znajomość drugiego języka obcego.
  Nauka języka angielskiego (jako języki  dodatkowe: niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i inne) przy pomocy nowoczesnych metod nauczania (lab. językowe; konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych - głównie socjologicznego) umożliwia absolwentowi praktyczne posługiwanie się nim w pracy - kontaktach i badaniach.

  5.Umiejętności zawodowe
  Absolwent powinien wykazywać się umiejętnością m.in.:

     1. Diagnozowania potrzeb informacyjnych określonych segmentów społeczeństwa
     2. Konstruowania przekazów skutecznie kształtujących opinię publiczną
     3. Negocjowania i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów
     4. Tworzenia skutecznych przekazów reklamowych
     5. Wykorzystywania mass-mediów w marketingu politycznym, ekonomicznym i socjalnym
     6. Kompetencjami komunikacyjnymi

  Przygotowanie praktyczne

  6.Rodzaje i formy kształcenia praktycznego
  Przynajmniej dwie sprofilowane praktyki zawodowe:
  a) w mass mediach (wydawnictwa prasowe, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne)
  b) w organizacjach państwowych lub gospodarczych (urzędy powiatowe, gminne, wojewódzkie lub centralne; zakłady przemysłowe, kluby sportowe, domy kultury itd.).

  7. Sugerowane szkolenia i kursy specjalistyczne czy studia podyplomowe uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów z zakresu m.in.:

     1. Promocja i reklama
     2. Rzecznik prasowy
     3. Dziennikarstwo
     4. Marketing polityczny
     5. Public relations
     6. Komunikacja społeczna
     7. Negocjacje i mediacje

  Perspektywy zatrudnienia
  8.Uprawnienia do wykonywania zawodu:
  Brak szczególnych uprawnień zawodowych. Jednak zdobyte kompetencje i specjalność umożliwiają wykonywanie zawodów związanych z pracą w mass mediach, działach PR i promocji w przedsiębiorstwach i instytucjach.

  9. Możliwości zatrudnienia - przewidywane stanowiska i miejsca pracy.
  Stanowiska odpowiedzialne za analizę, tworzenie i modyfikowanie komunikacji społecznej w:

     1. mass mediach
     2. dużych zakładach przemysłowych
     3. przedsiębiorstwa handlowe i usługowe
     4. partiach politycznych
     5. administracji lokalnej i centralnej
     6. dużych instytucjach kulturalnych
     7. placówkach Unii Europejskiej

  Uzupełnienie wykształcenia
  10. Możliwości i wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach studiów.
  Studia uzupełniające magisterskie i doktoranckie

  11. Możliwości podejmowania studiów za granicą w ramach systemu Sokrates/Erasmus.

   Program studiów

  Przedmioty podstawowe

  Wstęp do socjologii
  Antropologia kulturowa
  Systemy i struktury społeczne
  Procesy społeczne
  Psychologia społeczna
  Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
  Komunikacja społeczna - warsztaty
  Historia myśli społecznej
  Historia socjologii
  Elementy psychologii

  Przedmioty kierunkowe

  Metody statystyczne w socjologii
  Metody badań socjologicznych
  Demografia społeczna
  Etyczne i praktyczne problemy zawodu socjologa
  Współczesne teorie socjologiczne
  Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
  Analiza danych z zastosowaniem pakietu SPSS
  Socjologia kultury
  Wykład monograficzny z zakresu kulturoznawstwa
  Rzeczywistość społeczna - perspektywy teoretyczne (konwersatorium)
  Teorie komunikacji społecznej
  Socjologia przedmiotowa (dwa wykłady do wyboru z wymienionych: socjologia miasta i wsi, socjologia reklamy, socjologia organizacji, socjologia turystyki, socjologia obrazu, socjologia turystyki, socjologia czasu wolnego )
  Prawo dla socjologów
  Wykład monograficzny

  Przedmioty specjalnościowe
  Teoria komunikacji masowej
  Społeczeństwo informacyjne
  Kultura elitarna i popularna
  Elementy etyki dziennikarskiej
  Prawo prasowe
  Projekt PR
  Relacje publiczne i opinia publiczna
  Pozyskiwanie i analiza danych zastanych
  Warsztaty dziennikarskie
  Komunikacja interpersonalna
  Funkcjonowanie mediów
  Wykład do wyboru - kulturoznawczy
  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |