Studia Podyplomowe - Marketing Miast i Regionów - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Marketing Miast i Regionów - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w instytucjach zajmujących się kreowaniem i zarządzaniem wizerunkiem miast i regionów. Absolwenci poznają mechanizmy budowania pozytywnego wizerunku marki społecznej, kontaktu z mediami, nauczą się opracowywać strategie komunikacji marketingowej. Studia zaprezentują aktualny stan wiedzy na temat marketingu miejsc w Polsce i na świecie, w oparciu o praktyczne przykłady przygotują studentów do prowadzenia kompleksowych działań marketingowych dla miast i regionów, szczególny nacisk kładąc na procedury przetargowe oraz specyfikę pracy w sektorze publicznym. Studia mają na celu zrozumienie różnic, dzielących marketing komercyjny od komunikacji marketingowej związanej z marką miejsca. W oparciu o tę wiedzę, Absolwent studiów będzie w stanie samodzielnie zarządzać całym procesem analizy sytuacji marki miasta lub regionu, tworzenia i wdrażania strategii marketingu oraz koordynacji prac współpracujących w jej ramach instytucji i podwykonawców. Studia te są również niezbędnym elementem wykształcenia kadry odpowiedzialnej za zarządzanie miastem lub regionem na szczeblach średnich i wyższych, niezależnie od zakresu jej obowiązków.
 • Praktyki
  Atuty kierunku:
  * Większość zajęć jest realizowana w formie warsztatowej.
  * Wykładowcami są cenieni specjaliści w branży marketingu terytorialnego.
  * W opracowanym przez nas programie studiów prezentujemy min. najciekawsze przykłady promocji miejsc w Polsce i za granicą.
  * Podsumowaniem studiów jest przygotowanie przez słuchaczy autorskiego projektu marketingowego.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia adresowane są do :
  * pracowników instytucji samorządu terytorialnego odpowiadających za promocję miast i regionów,
  * przedstawicieli lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, agencji rozwoju terytorialnego, specjalnych stref ekonomicznych, organizacji zrzeszających branżę turystyczną itp.,
  * przedstawicieli agencji PR, marketingowych, reklamowych, eventowych, które realizują projekty promocyjne miast i regionów,
  * właścicieli prywatnych atrakcji turystycznych, muzeów, parków, obserwatoriów itp.,
  absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów, chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat marketingu terytorialnego, oraz innych osób chcących podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy.
 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania studiów:
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć.
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty  oraz w niedziele.

  Sposób sprawdzania efektów nauczania:
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie kampanii marketingowej wybranego miejsca z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas toku studiów.

  Program studiów
  • Wprowadzenie do marketingu terytorialnego.
  • Najciekawsze przykłady z zakresu marketingu terytorialnego w Polsce i za granicą.
  • Marketing terytorialny w Polsce - rozwój i nowe trendy.

   BLOK I. Kompetencje ogólne
  • Skuteczna komunikacja. 
  • Trening twórczości z elementami pracy kreatywnej.
  • Prezentacje i wystąpienia publiczne - elementy autoprezentacji.
  • Zarządzanie projektem - z elementami zarządzania czasem ogólnie.

   BLOK II. Marketing terytorialny w teorii i praktyce
  • Socjologia miasta i regionu.
  • Podstawy marketingu.
  • Dokumenty strategiczne w marketingu terytorialnym a strategia rozwoju.
  • Elementy strategii marketingowej, plan marketingowy.
  • Badania marketingowe.
  • PR, w tym media relations, rynek mediów w Polsce.
  • Kreatywność w reklamie, media tradycyjne, niestandardowe formy komunikacji.
  • Nowe wartości w marketingu terytorialnym.
  • E-marketing w wydaniu miejskim i regionalnym.
  • Rola wydarzeń w promocji miejsc - sport, kultura, rozrywka.
  • Komunikacja wewnętrzna, konsultacje społeczne, negocjacje, budowanie partnerstwa.
  • Przegląd wybranych produktów turystycznych w kraju i na świecie - komercjalizacja oferty turystycznej i kulturalnej.
  • Przygotowanie produktu i promocja proinwestycyjna.
  • Town desing jako element tożsamości miasta.

   BLOK III. Środowisko marketingu terytorialnego
  • Administracja publiczna w Polsce, prawo regulujące sferę marketingu terytorialnego.
  • Źródła finansowania działań promocyjnych.
  • Praca z agencją reklamową 

   BLOK IV. Studia przypadku i warsztaty
  • Studia przypadku – cztery najciekawsze przykłady promocji marek miejskich i wojewódzkich z ostatnich lat.
  • Warsztaty (przygotowanie projektu zaliczeniowego).

Inne informacje związane z marketing

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |