Home > Podyplomowe > Socjologia > e-learning > Badania rynkowe - studia podyplomowe (dwusemestralne) - e-learning

Badania rynkowe - studia podyplomowe (dwusemestralne) - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Badania rynkowe - studia podyplomowe (dwusemestralne) - Online

 • Cele
  Studia podyplomowe – BADANIA SPOŁECZNE I RYNKOWE, utworzone w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie są skierowane do osób zainteresowanych obserwowaniem procesów zachodzących w społeczeństwie, ich badanie, analizowanie, przedstawianie wyników oraz opisywanie nastrojów występujących w grupach społecznych.  Studia te to:  * nauka o opinii publicznej,  * nauka pozyskiwania informacji o potencjalnych konsumentach, wyborcach, itp.  * nauka o metodach prowadzenia badań opinii publicznej i badań rynkowych,  * nauka analizy i interpretacji rozlicznych danych,  * nauka organizacji i funkcjonowania agencji badań rynkowych czy też agencji badania opinii publicznej,  * nauka psychologii zachowań nabywców,  * nauka wykorzystywania nowoczesnych technologii bo prowadzenia badań  Zajęcia na studiach są w formie wykładów i ćwiczeń. Nauka trwa dwa semestry. Łącznie realizowanych jest 250 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich o dowolnym kierunku studiów (w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych)  Absolwenci tej specjalizacji mogą być zatrudniani jako specjaliści w reklamie, marketingu czy też public relations, w firmach konsultingowych, jak i w administracji publicznej czy w ośrodkach badania opinii publicznej w zawodach:  * specjalista ds. badań rynkowych,  * specjalista ds. badań opinii publicznej,  * analityk rynku konsumentów,  * analityk nastrojów społecznych,  * project manager.
 • Szczegółowe informacje

  W ramach zajęć omawiane są min. takie zagadnienia, jak:

  • Psychologia zachowań społecznych, kulturowych i ekonomicznych,
  • Badania społeczne i rynkowe jako sektor usług - Agencje i Organizacje Badań Rynkowych i Społecznych,
  • Metody, techniki i narzędzia badań,
  • Media a społeczeństwo i rynek,
  • Etyczne i prawne aspekty badań,
  • Informatyka i praca na pakietach statystycznych
  • Badania ilościowe - wybrana metody badań marketingowych,
  • Badania jakościowe - wybrane metody badań społecznych i rynkowych,
  • Wybrane obszary i przedmioty badań,
  • Opinia publiczna ( pojęcia i definicje, kształtowanie postaw i zachowań, Public Relations),
  • Organizacja badań terenowych i kontrola jakości.

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |