Studia II Stopnia-Reklama i Public Relations

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Reklama i Public Relations - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Jeśli interesujesz się mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą i public relations, a także problematyką prasy samorządowej i lokalnej, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Jako student dziennikarstwa będziesz mógł odbyć praktyki zawodowe w mediach regionalnych, ogólnopolskich, a nawet zagranicznych. Program studiów nastawiony jest na doskonalenie umiejętności praktycznych, dlatego oprócz wykładów i ćwiczeń, wiele miejsca zajmują warsztaty praktyczne. Dzięki temu, przyswoisz sobie wiedzę z różnych dziedzin, nie tylko dziennikarstwa, ale i fotografii, reklamy, grafiki komputerowej i projektowania graficznego. Natomiast realizacja programu w ramach lektoratu umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość specjalistycznego słownictwa w języku obcym. Infrastruktura informatyczna WSIiZ zapewni Ci doskonałe przygotowanie do pracy z wykorzystaniem grafiki i multimediów, a także pracy w mediach internetowych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania. O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu), * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie), * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym, * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
  Specjalność-Reklama i Public Relations

  Studia na specjalności reklama i public relations skupiają się na zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową przedsiębiorstw, instytucji, marek i organizacji, wykorzystujących w tym celu mass media i możliwości komunikowania się z klientem. Precyzyjnie dobrane przedmioty umożliwią Ci zdobycie wiedzy, związanej z psychologicznymi, prawnymi i organizacyjnymi aspektami reklamy i działalności PR. Rozwiniesz też swoje praktyczne umiejętności związane z tworzeniem przekazów reklamowych, działaniami kreacyjnymi, planowaniem kampanii reklamowych i strategii public relations.

  W programie studiów m.in.:

  * komunikacja wizualna,
  * język reklamy,
  * komunikacja marketingowa w Internecie,
  * corporate identity,
  * wewnętrzne public relations.

  Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.

  A co po studiach?

  Jako absolwent tej specjalności przygotowany zostaniesz do pracy w charakterze specjalisty, zajmującego się komunikowaniem marketingowym. Jako copywriter, mediaplaner, rzecznik prasowy, PR-manager znajdziesz pracę w agencjach reklamowych, domach mediowych, biurach prasowych, agencjach promocyjnych oraz w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, prowadzących działalność marketingową i komunikacyjną.
   

Inne informacje związane z reklama

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |