Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Warszawa > Studia I Stopnia-Zarządzanie Personelem - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia-Zarządzanie Personelem

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Collegium Civitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie Personelem - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Specjalność Zarządzanie Personelem skierowana jest do osób interesujących się: psychologią, zarządzaniem zasobami ludzkimi, coachingiem.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Socjologia
  Specjalność-Zarządzanie Personelem

  Studenci zainteresowani rekrutacją i selekcją pracowników zapoznają się:  z przygotowywaniem systemów ocen pracowników, przygotowywaniem i wdrażaniem programów motywacyjnych, badaniami postaw i nastrojów wśród zatrudnionych, negocjacjami i rozwiązywaniem konfliktów, stymulowaniem rozwoju zawodowego, organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń.

  Zdobyte umiejętności

  * narzędzia selekcji pracowników
  * przygotowywanie oceny pracowników
  * przygotowywanie i wdrażanie programów motywacyjnych
  * rozwiązywanie konfliktów, negocjacje
  * stymulowanie rozwoju zawodowego, coaching
  * organizowanie i przeprowadzanie szkoleń

   
  Perspektywy zatrudnienia

  * działy personalne, działy kadr i płac w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych
  * trenerzy
  * urzędy pracy i agencje pośrednictwa pracy
  * agencje doradztwa personalnego
  * agencje headhunterskie
  * agencje zatrudnienia
  * firmy konsultingowe

  Przedmioty specjalności:

  •Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Doradztwo personalne: rekrutacja i selekcja kadr
  • Psychologia przywództwa: techniki autoprezentacji, elementy psychotechniki
  • Metody indywidualnego i grupowego treningu w organizacji

  • Język angielski (4 semestry)
  • do wyboru drugi język obcy: j. angielski, j. niemiecki; j. francuski; j. rosyjski; j. hiszpański (2 semestry) dostępny na trzecim roku studiów

  Socjologia: przedmioty kierunkowe I stopnia:
  • Wstęp do socjologii
  • Wstęp do socjologii: hospitacje instytucji społecznych
  • Socjologia spraw publicznych
  • Społeczeństwo i gospodarka
  • Historii myśli socjologicznej  
  • Warsztat socjologa
  • Propedeutyka filozofii
  • Logika
  • Historia Polski po 1914 roku
  • Historia Polski po 1945 roku
  • Wstęp do statystyki
  • Statystyka dla socjologów
  • Klasyczne teorie socjologiczne
  • Współczesne teorie socjologiczne
  • Makrostruktury społeczne
  • Mikrosocjologia
  • Wprowadzenie do metod badań społecznych
  • Metody ilościowe badań społecznych
  • Metody jakościowe badań społecznych
  • Analiza danych i pisanie raportów
  • Psychologia społeczna
  • Współczesna psychologia społeczna
  • Antropologia kulturowa
  • Demografia
  • Współczesne społeczeństwo polskie

  • Seminarium licencjackie
  • Wychowanie fizyczne (2 semestry)

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |