Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie usługami logistycznymi

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie usługami logistycznymi - W ciągu tygodnia - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności będą nie tylko specjalistami z obszaru zarządzania, ale także ekspertami z zakresu projektowania przestrzennego zakładu produkcyjnego, w tym projektowania i organizowania komórek logistycznych, zarządzania kosztami, finansami, kapitałem oraz kształtowania systemów informacyjnych na potrzeby działalności logistycznej przedsiębiorstwa.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Logistyka uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Zarządzanie usługami logistycznymi

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • finansów i rachunkowości • etyki zawodowej • alternatywnych źródeł energii • ekonomii • matematyki • statystyki • towaroznawstwa • informatyki • zarządzania • prawa • inżynierii systemów i analizy systemowej • grafiki inżynierskiej • fizyki technicznej • bhp
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowego w systemie stacjonarnym), z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) i z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:

  • logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw • infrastruktury logistycznej • zachowania w organizacji • podstawowych zagadnień logistyki • logistyki zaopatrzenia • logistyki dystrybucji • logistyki produkcji • zarządzania produkcją i usługami • technologii i ekonomiki transportu • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce • projektowania procesów logistycznych • podstawy projektowania inżynierskiego • logistyki międzynarodowej • innowacji technologicznych w organizacji • technicznych systemów komunikacyjnych • systemów i środków transportu • logistyki odpadów • logistyki miejskiej • ekologistyki • laboratorium systemów logistycznych • współczesnych systemów informacji logistycznej.

  Studia inżynierskie trwają 7 semestrów - 3,5 roku. Zajęcia odbywają się w większym wymiarze godzinowym niż na studiach licencjackich.

  Suplement do dyplomu
  WSB wydaje swoim absolwentom Suplement do dyplomu zgodny z wymogami MNiSW. Dokument zawiera informacje o zrealizowanym programie studiów oraz o osiągnięciach studenta w trakcie nauki. Informacje te są istotne dla władz uczelni, w których zamierzasz kontynuować studia oraz dla pracodawców w kraju i za granicą.

  Czego można sie nauczyć?
  Program specjalności Zarządzanie Usługami Logistycznymi obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe, jak:

      * Transport w logistyce
      * Zarządzanie usługami logistycznymi
      * Projektowanie przestrzenne sieci logistycznych
      * Informatyka w zarządzaniu usługami logistycznymi
      * Inżynieria ruchu
      * Eksploatacja technicznych systemów logistycznych Systemy i środki techniczne w usługach            logistycznych
      * Studium przypadku z zakresu specjalności.

  Kończąc studia, absolwenci będą specjalistami w organizowaniu transportu w logistyce. Nabędą umiejętność sterowania procesem
  świadczenia usług i realizacji segmentacji rynku usług logistycznych. Będą potrafili także projektować usługi logistyczne, badać stopień zadowolenia klienta usług logistycznych, czy też wykonywać funkcję operatora logistycznego (3PL/4PL) w wybranych przedsiębiorstwach logistycznych.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy:

      * w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych jako koordynatorzy przepływu produktów i        usług
      * w przedsiębiorstwach usługowych jako specjaliści ds. obsługi klienta, transportu, składowania        i utrzymywania zapasów, realizacji
        zamówień, prognozowania popytu, obsługi zwrotów, gospodarowania odpadami,                           zaopatrywania w części zamienne oraz
        ustalania kosztów logistycznych
      * w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy międzynarodowe
      * w magazynach regionalnych i centralnych,w centrach dystrybucji i kompleksowych centrach            usług logistycznych
      * jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący firmę logistyczną, hurtownię            czy sklep.Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |