Negocjacje z Dostawcami, Odbiorcami i Kooperantami - Warsztaty Polecane Działom Zakupów

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Negocjacje z Dostawcami, Odbiorcami i Kooperantami - Warsztaty Polecane Działom Zakupów - W ciągu tygodnia - Mikołów - Śląskie

 • Cele
  W naszym życiu wszystko zależy i opiera sie na prawidłowej negocjacji, w której według starej zasady sukcesem jest gdy każdy wygrywa.
  W konkurencyjnym i trudnym dla firmy rynku gdy potencjalny klient ma wiele ofert zbliżonych cenowo i jakościowo zmuszeni jesteśmy nie tylko do presji na cenę ale również do działań związanych z « uatrakcyjnieniem » marketingowym naszej oferty oraz do umiejętnych działań negocjacyjnych.
  Dzisiejszy klient na rynku polskim i europejskim jest coraz bardziej wymagający, nazywamy go nieczęsto trudnym i niewiernym, ale w rzeczywistości chyba po prostu często go dostatecznie nie rozumiemy a jako firma proponująca swoje produkty czy usługi na rynku przede wszystkim winniśmy zrozumieć naszego klienta, przewidzieć jeśli to możliwe jego zachowania, jego motywacje w procesie zakupu produktu czy usługi i w konsekwencji lepiej przygotować się do negocjacji.
  Słusznym podejściem do negocjacji jest założenie, że negocjacje to współpraca w ramach, której pragniemy wprowadzić rozwiązanie, dzięki, któremu wszyscy wygrają. Jest to z pewnością sposób osiągania korzyści własnych przy jednoczesnej akceptacji ustępstw i zmian.
  W ramach tej definicji negocjacja wymaga od nas dużej dozy kreatywności, wyobraźni w poszukiwaniu takich rozwiązań, które zadowalają obie strony. Musimy również pamiętać, że podstawą negocjacji jest zasadnicza niezgodność co do jednego z elementów oferty, propozycji, usługi czy kontraktu. Jeśli zgoda na propozycję handlową jest całkowita, do negocjacji nie dochodzi.
  Negocjujemy z dostawcą, z odbiorcą, z kooperantem. Każdy z nich, jako indywidualna osoba, reprezentuje określoną osobowość, wiedzę i doświadczenie a jednocześnie reprezentuje firmę z jej wizerunkiem, prestiżem , określoną siłą przetargową.
  Popularnie mówi sie « ile mogę stracić, aby zarobić ». To powiedzenie dalej pozostaje aktualne, ale mniej prawdziwe, gdyż winniśmy doprowadzić do takiej negocjacji, która daje satysfakcje obu stronom.
  Na szkoleniu zaprezentujemy nowe strategie i techniki negocjacyjne. Nauczymy jak wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną. Pomożemy przeanalizować swoje błędy w procesie negocjacji, aby ich już ich nigdy nie powielać.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia:
  1 . WPROWADZENIE
  • Sens negocjacji w firmie
  • Konflikt jako wstęp do negocjacji
  • Komunikacja w procesie negocjacji (zachowanie asertywne)
  2. NEGOCJACJA - RÓŻNE ASPEKTY NEGOCJACJI

  3. TECHNIKI, METODY, STRATEGIE, TAKTYKI - cele: osiągnięcie porozumienia w dyskusji, rozwiązanie problemu, łagodzenie konfliktu między stronami.

  4. KLIMAT
  • Czynniki potrzebne, aby osiągnąć sukces w negocjacji
  • Dziewięć najczęstszych błędów w negocjacjach
  5. ZDEFINIOWANIE PUNKTÓW NEGOCJACYJNYCH

  6. ANKIETA NA TEMAT PRZYGOTOWANIA NEGOCJACJI

  7. DROGA DO KONSTRUKTYWNEJ NEGOCJACJI - PRZEBIEG NEGOCJACJI

  I WPROWADZENIE

  II. OPIS

  UMIEJĘTNOŚĆ STAWIANIA PYTAŃ I SŁUCHANIA, POZYTYWNY STYL/ ODBIORCZY.

  Cel: Określić, zrozumieć, ale nie rozwiązywać

  III. DYSKUSJA

  Cel: Poznać, określić możliwe ustępstwa, przybliżyć się w dostrzegalny sposób do rozmówcy, unikać konfliktów związanych z wyrażaniem nadmiernego sprzeciwu

  IV. OSTATECZNA NEGOCJACJA

  AKTYWNY STYL ODBIORCZY, POTWIERDZANIE, SPOKÓJ

  Cel: Porozumienie

  V. KONKLUZJA

  STYL POZYTYWNY, DYSPOZYCYJNOŚĆ

  Cel: Zredagować umowę, uniknąć zakwestionowania

  8. ZASADY RACJONALNEJ NEGOCJACJI wg Fisher`a i Ury

  9. UMIEJĘTNOŚĆ ROZSĄDNEGO USTĘPOWANIA
  • Spisanie możliwych ustępstw
  • Oszacowanie ustępstw
  • Rozsądnie ustępować
  • Uzyskanie ustępstw w zamian
  10. TAKTYKI NEGOCJACYJNE

  11. STYLE ZACHOWAŃ

  12. ZASADY NEGOCJACJI HANDLOWEJ
  • Psychologia i techniki sprzedaży
  • Etapy rozmowy handlowej
  • Identyfikacja potrzeb i zdobywanie informacji
  • Prezentacja oferty i pokonywanie zastrzeżeń
  13. NEGOCJACJE W KONTEKŚCIE WIELOKULTUROWYM

  14. ĆWICZENIA I GRY SYMULACYJNE
  • „Wygrany wygrany”
  • „NASA”
  • Przypadek „pracownik- pracodawca"
  Prowadzenie negocjacji to bardzo szerokie zagadnienie gdyż obejmuje ono zarówno zagadnienia dotyczące dziedzin społecznych, politycznych, wojskowych, finansowych, jak i handlowych i marketingowych. Negocjujemy nie tylko w życiu zawodowym czy społecznym ale również i w osobistym.

  Obszary negocjacji możemy podzielić na trzy główne poziomy :
  • międzyludzki
  • między organizacjami , instytucjami , firmami
  • międzynarodowy, pomiędzy krajami
  Poziomy te mogą sie często ze sobą krzyżować czy nakładać . Negocjujemy z dostawcą, z odbiorcą, z kooperantem. Każdy z nich, jako indywidualna osoba, reprezentuje określoną osobowość, wiedzę i doświadczenie a jednocześnie reprezentuje jakąś firmę z jej wizerunkiem, prestiżem , określoną silą przetargową.Ważne jest aby określić warunki negocjacji czasami po prostu nie warto podejmować się jej, a jeśli warto to należy dokładnie poznać etapy i fazy prowadzenia negocjacji od przygotowania negocjacji, ustalenia celów, stanowisk, miejsca etc aż do fazy realizacji i kontroli.

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |