Studia I Stopnia (inżynierskie) - Bezpieczeństwo i Jakość Żywności - Lublin - Lubelskie - Bezpieczeństwo i jakość żywności - I747

Home>Studia I Stopnia>Technologia Żywności>Zaoczne>Lublin>Studia I Stopnia (inżynierskie) - Bezpieczeństwo i Jakość Żywności - Lublin - Lubelskie
 
Studia I Stopnia (inżynierskie) - Bezpieczeństwo i Jakość Żywności - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Bezpieczeństwo i Jakość Żywności - Lublin - Lubelskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Zdjęcia: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie:
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Lublin Centrum Obraz
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Lublin Centrum Obraz
PoprzedniePoprzednie
NastępneNastępne
Obraz Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Centrum
Centrum Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Obraz
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Lublin Centrum Obraz
Centrum Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Lublin
Obraz Centrum Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Lublin
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Lubelskie Centrum Obraz
Glosarium
  • Bezpieczeństwo i jakość żywności
  • Bezpieczeństwo i jakość żywności lublin
  • Bezpieczenstwo i jakosc zywnosci studia
  • Bezpieczeństwo żywności w lublinie
  • Mikrobiologia zywnosci szkolenia jakość bezpieczeństwo zywnosci
  • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności łódź
Studia I Stopnia (inżynierskie) - Bezpieczeństwo i Jakość Żywności - Lublin - Lubelskie Szczegóły
Cel:
Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej. Posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcji oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Student poznaje słownictwo specjalistyczne z zakresu rolnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) może pracować w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach obrotu towarowego, w działach marketingu, firmach gospodarki żywnościowej, firmach agroturystycznych i hotelarskich oraz w administracji państwowej i organizacjach społecznych. Studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego wypłacanego z budżetu MENiS. Plan studiów stacjonarnych przewiduje 2805 godzin zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń (studia zaoczne - 2244 godzin).
Tutuł uzyskany:
Inżynier zawodowy
Szczegółowe informacje:
Program studiów

kierunek: Rolnictwo

Przedmioty Kształcenia Ogólnego (1-7 semestr)

1     Język obcy                                      
2     Socjologia                                                   
3     Ekonomia                                          
4     Informatyka                                        
5     Wychowanie fizyczne                          
6     Psychologia                                              
7     Chemia                                            
8     Agrofizyka                                                     
9     Botanika                                                   
10     Statystyka matematyczna                                   
11     Agrometeorologia                               
12     Fizjologia roślin z elementami biochemii                         
13     Genetyka                                            
14     Mikrobiologia                            
15     Gleboznawstwo                              
16     Ekologia z ochroną środowiska                       
17     Hodowla roślin i nasiennictwo                              
18     Chemia rolna                                 
19     Ogólna uprawa roślin                            
20     Szczegółowa uprawa roślin                                 
21     Łąkarstwo                              
22     Fizjologia i żywienie zwierząt                             
23     Chów zwierząt                             
24     Technika rolnicza                                 
25     Ekonomika i organizacja rolnictwa                               
26     Podstawy przetwórstwa owoców i warzyw                                
27     Ochrona roślin                              
28     Sadownictwo                                
29     Warzywnictwo

specjalność: Bezpieczeństwo i jakość żywności (4-7 semestr)
    
30    Towaroznawstwo surowców rolniczych                                
31     Mikrobiologia żywności                                
32     Towaroznawstwo owoców i warzyw                          
33     Towaroznawstwo surowców zwierzęcych                                 
34     Analiza instrumentalna                                 
35     Prawo gospodarcze                                 
36     Ekonomika przedsiębiorstwa                                 
37     Rachunkowość                                 
38     Prawo żywnościowe                              
39     Zarządzanie finansami firmy                                
40     Towaroznawstwo roślin przyprawowych i leczniczych                                 
41     Przechowalnictwo    
42     Zarządzanie jakością                                 
43     Projektowanie i wdrażanie systemów jakości                                 
44     Opakowalnictwo                                
45     Ekotechnologie w rolnictwie                                 
46     Statystyczna kontrola procesów                                
47     Ergonomia i ochrona pracy                                
48     Seminarium zawodowe
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Technologia Żywności: