Studia I Stopnia - Agrobiznes i Technologia Żywności Ekologicznej - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie - Agrobiznes studia - Agrobiznes bydgoszcz - I1393

Home>Studia I Stopnia>Technologia Żywności>Zaoczne>Bydgoszcz>Studia I Stopnia - Agrobiznes i Technologia Żywności Ekologicznej - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie
 
Studia I Stopnia - Agrobiznes i Technologia Żywności Ekologicznej - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Studia I Stopnia - Agrobiznes i Technologia Żywności Ekologicznej - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Zdjęcia: BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa:
Obraz BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie Centrum
Obraz BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie Centrum
PoprzedniePoprzednie
NastępneNastępne
BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie Centrum Obraz
Obraz BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie Centrum
Centrum BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie
Obraz Centrum BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa Kujawsko-Pomorskie
Glosarium
  • Agrobiznes bydgoszcz
  • Agrobiznes studia
  • Agrobiznes studia bydgiszcz
  • Agrobiznes zaoczne łódź
  • Bydgoszcz studia agrobiznes
  • Studia agrobiznes
  • Studia agrobiznes bydgoszcz
  • Studia na kierunku agrobiznes
  • Studium technologi żywności w bydgoszczy
  • Technik zywnosci w bydgoszczy
Studia I Stopnia - Agrobiznes i Technologia Żywności Ekologicznej - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Cel:
Sytuacja polskiego rolnictwa oraz obecne trendy w społeczeństwie wysoko rozwiniętym predystynują nasz kraj do wytwarzania tradycyjnych wyrobów opartych na rodzimych surowcach, zwyczajach, kulturze. Absolwent posiądzie wiedzę z zakresu zarówno historii poszczególnych regionów, wytwarzania produktów regionalnych, czynności legislacyjnych niezbędnych z uzyskaniem stosownego statusu. Nieobce będą dla niego zasady dotarcia do potencjalnego odbiorcy, prowadzenie marketingu, promowania naturalnej żywności.
Profil słuchacza / Wymogi:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
Tutuł uzyskany:
Inżynier zawodowy
Szczegółowe informacje:
Agrobiznes i Technologia Żywności

Absolwenci studiów zawodowych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Będą posiadać przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej,  podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich, a także w zakresie: rozwiązywania zagadnień danej dziedziny techniki za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów projektowania systemów zarządzania, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem  przedsiębiorstwa, a także formułowania problemów z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.
 

Otrzymane wykształcenie inżynierskie pozwala absolwentom kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji podjąć pracę w organizacjach gospodarczych, firmach i  przedsiębiorstwach na stanowisku inżynier produkcji , instytucjach obsługi wyposażenia technicznego, firmach deweloperskich,  urzędach samorządu terytorialnego.  

Przedmioty kształcenia ogólnego:
język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, psychologia, infrastruktura w inżynierii produkcji.  

Przedmioty podstawowe: matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka, chemia, mikro- i makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

Przedmioty kierunkowe: zarządzanie, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżyniera, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistyka w przedsiębiorstwie, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Przedmioty specjalnościowe   1. Ochrona produktów żywnościowych

   2. Historia produkcji żywności przemysłowej

   3. Historia Slow Foodu

   4. Strategie marketingowe dla produktów tradycyjnych

   5. Polska Lista Produktów Tradycyjnych

   6. Sporządzanie wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

   7. Historia polskich produktów spożywczych

   8. Przetwórstwo owoców, metody, tradycje

   9. Zasady lokalnego rozwoju produktów tradycyjnych i regionalnych

  10. Restytucja rodzimych odmian i gatunków roślin oraz ras zwierząt użytkowych

  11. Zasady rolnictwa ekologicznego

  12. Antropopresja a jakość produktów spożywczych

  13. Podstawy produkcji rolno-spożywczej

  14. Technologia przetwórstwa płodów rolno-spożywczych

  15. Technologia przechowalnictwa płodów rolno-spożywcych

  16. Ochrona płodów rolnych

  


  
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Technologia Żywności: