Technologia Żywności - Studia Podyplomowe - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie - I6342

Home>Podyplomowe>Technologia Żywności>Zaoczne>Bydgoszcz>Technologia Żywności - Studia Podyplomowe - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie
 
Technologia Żywności - Studia Podyplomowe - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Technologia Żywności - Studia Podyplomowe - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Technologia Żywności - Studia Podyplomowe - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Szczegółowe informacje:
Charakterystyka studiów podyplomowych:
a) czas trwania:  3 semestry (352 godz);
b) tryb i miejsce prowadzenia zajęć: niestacjonarne,
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ,
c) uzyskane kwalifikacje: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

Opis programu studiów:
 • Wybrane zagadnienia z chemii środków spożywczych,
 • Metody analizy żywności,
 • Technologie produkcji żywności,
 • Regulacje prawne w gospodarce żywnościowej,
 • Ochrona własności intelektualnych,
 • Higiena i toksykologia żywności,
 • Linie produkcyjne przemysłu spożywczego,
 • Urządzenia specjalistyczne przemysłu spożywczego,
 • Utrwalanie żywności i przechowalnictwo,
 • Projektowanie zakładu przemysłu spożywczego,
 • Systemy zapewniania jakości w przemyśle spożywczym,
 • Wybrane procesy biotechnologiczne,
 • Chemometria i obróbka komputerowa pomiarów,
 • Automatyka procesów technologicznych,
 • Utylizacja odpadów przemysłu spożywczego;
 • Metodyka nauczania przedmiotów technicznych
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń;
dokumenty: karta zgłoszenia, dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym inżyniera, magistra lub magistra inżyniera, życiorys, 2 zdjęcia, kserokopia z dowodu osobistego, dowód wniesienia opłaty za I sem.

Informacje dodatkowe: zakończenie - średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, uczestników obowiązuje uczestnictwo na wszystkich zajęciach dydaktycznych ujętych w planie studiów;

limit przyjęć: 15 do 30 miejsc;
Uruchomienie Studiów Podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń.
Inne informacje związane z Podyplomowe i Technologia Żywności: