Studia I Stopnia - Socjologia - Specjalność Gospodarka, Zarządzanie i Badania Rynku

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia - Specjalność Gospodarka, Zarządzanie i Badania Rynku - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Badanie i analiza zjawisk społecznych są w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie szczególnie ważne. Wiedza socjologiczna znajduje zastosowanie w różnych obszarach, takich jak badania rynku, media, reklama, PR, polityka czy działalność publiczna. Studia socjologiczne w Wyższej Szkole Europejskiej są tak zaprojektowane, by zapewnić studiującym nie tylko wiedzę kierunkową, ale także szeroki zakres umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy socjologa. Szczególny nacisk kładziemy na przedmioty empiryczne (dotyczące badań rynku i opinii) - to od lat znak rozpoznawczy socjologii w WSE. Od drugiego roku studiów w trybie dziennym obok przedmiotów kształcenia ogólnego do wyboru są trzy profile specjalnościowe.
 • Praktyki
  Nie od dzisiaj wiadomo, że studenci więcej się uczą, gdy mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a prowadzący wykorzystują różne kanały dotarcia do młodych ludzi. Aktywne metody nauczania to również jedno z wymagań stawianych uczelniom przez Unię Europejską w ramach procesu bolońskiego. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera będąca uczelnią nastawioną na jakość i praktyczny wymiar nauczania od roku akademickiego 2008/09 wprowadziła aktywne metody nauczania do dydaktyki.

  Wśród nich największym zainteresowaniem cieszą się case studies – czyli studia przypadków, gdzie studenci w oparciu o konkretne wydarzenia z przeszłości analizują sytuację, podejmowane decyzje i zachowania. Dzięki takiej formie zajęcia przestają być nudnymi wykładami, a studenci uczą się analitycznego podejścia do problemów, z którymi się spotykają później w pracy zawodowej oraz podejmowania dobrych decyzji. Oprócz tradycyjnych zajęć WSE oferuje również kursy e-learningowe.

  Od roku akademickiego 2008/09 funkcjonuje specjalna platforma – Blackboard – która umożliwia naukę przed własnym komputerem, bez wychodzenia z domu. Pozwala ona również na komunikowanie się z wykładowcami, rozwiązywanie ćwiczeń, pisanie prac zaliczeniowych oraz odbywanie wirtualnych zajęć. Dzięki temu studenci WSE nie muszą przesiadywać godzinami na uczelni – część materiału realizują w ramach kursów wirtualnych, w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Również nie wychodząc z domu mogą zapoznać się z publikacjami na interesujący ich temat.

  Każdy student WSE ma bezpłatny dostęp do międzynarodowych baz artykułów naukowych EBSCO i JSTOR, z których może korzystać bez ograniczeń, przez 24 godziny na dobę.
 • Szczegółowe informacje
  Sylwetka absolwenta socjologii Wyższej Szkoły Europejskiej

  Absolwenci socjologii posiadają ogólną wiedzę socjologiczną, która pozwala im orientować się w różnych dziedzinach współczesnego świata – nie tylko społecznej, ale również politycznej i gospodarczej. Ważnym efektem kształcenia jest umiejętność aplikowania teorii i pojęć socjologicznych (w pewnym zakresie także psychologicznych czy ekonomicznych) do analizy otaczającej rzeczywistości społecznej (wyjaśnianie zjawisk, procesów). Umiejętność przełożenia języka teorii na język obserwowalnych faktów jest ważną umiejętnością, odgrywającą niebagatelną rolę w kontekście przyszłego miejsca pracy absolwentów.

  Równie istotnym wyróżnikiem absolwentów socjologii w WSE jest wysoki poziom wiedzy i  umiejętności praktycznych związanych z metodologią badawczą. Absolwenci posiadają bardzo dobre rozeznanie w jakościowych i ilościowych technikach badań społecznych, co pozwala im na samodzielne gromadzenie informacji. Dzięki wiedzy z zakresu technik analizy danych (jakościowych i statystycznych) potrafią oni przetworzyć wyniki badań i wyciągnąć wnioski oparte na faktach.

  Szczególną cechą kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej jest rozwijanie u młodych ludzi – ważnych z perspektywy rynku pracy – umiejętności pracy zespołowej, organizacji własnej pracy oraz zdolności komunikacyjnych, tak w języku ojczystym jak i w językach obcych. Podczas edukacji kładziony jest również duży nacisk na wysokie standardy etyczne i kulturalne w życiu codziennym i w pracy zawodowej.

  Gospodarka, zarządzanie i badania rynku
  Absolwenci specjalności gospodarka, zarządzanie i badania rynku posiadają wiedzę z ogólnego zakresu socjologii pozwalającą im dobrze orientować się w zagadnieniach współczesnego świata. Wyróżnia ich dobre przygotowanie do realizacji strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Potrafią zatem przeprowadzić badania marketingowe przy zastosowaniu różnych technik badawczych i zanalizować uzyskane wyniki. Na ich podstawie mogą przygotować kampanię marketingową i public relations firmy.

  Absolwenci specjalności znają również podstawy zarządzania przedsiębiorstwem i jego kadrami oraz są przygotowani do zarządzania projektami realizowanymi w firmie. Umieją również pozyskiwać środki z funduszy unijnych i zarządzać ich wykorzystaniem.

  Szczególną cechą kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej jest nacisk położony na ścisłe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego, warsztatowego przygotowania do pracy zawodowej. W trakcie studiów podkreślana jest samodzielność, umiejętność pracy zespołowej oraz wysokie standardy etyczne.

  Gdzie możesz pracować
  Po ukończeniu specjalności Gospodarka, zarządzanie i badania rynku absolwenci mogą pracować między innymi w:
  • ośrodkach badania opinii publicznej
  • agencjach marketingowych
  • działach marketingu firmy
   

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |