Home > Podyplomowe > Pedagogika i Edukacja > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Pedagogika resocjalizacyjna - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Pedagogika resocjalizacyjna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pedagogika resocjalizacyjna - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Są to studia kwalifikacyjne, uprawniające do pracy w zakładach karnych, domach poprawczych, Policyjnych Izbach Dziecka, Domach Opieki Społecznej oraz w placówkach zajmujących się profilaktyką, prewencją i&nbspterapią niedostosowań społecznych i uzależnień.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagania: posiadanie uprawnień pedagogicznych
 • Szczegółowe informacje
  1. Aksjologiczne aspekty procesu resocjalizacji
  2. Promocja zdrowia w edukacji
  3. Edukacja-Etyka
  4. Podstawy i współczesne tendencje pedagogiki resocjalizacyjnej
  5. Prawidłowości i zaburzenia w rozwoju
  6. Profilaktyka zaburzeń w zachowaniu i przestępczosci
  7. Psychologia kliniczna i psychopatologia
  8. Mediacja
  9. Diagnostyka w resocjalizacji
  10. Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
  11. Trening umiejętności interpersonalnych
  12. Metodyka pracy socjalnej
  13. Podstawy kryminologii
  14. Prawne podstawy resocjaliazcji
  15. Elementy terapii indywidualnej i grupowej
  16. Współczesne problemy patologii społecznej
  17. Sekty i ideologie
  18. Profilaktyka i leczenie uzależnień
  19. Profilaktyka patologii społecznej
  20. Metodyka wychowania resocjalizującego
  21. Aktualne problemy pedagogiki specjalnej
  22. System pomocy dziecku i rodzinie
  23. Literatura w edukacji resocjalizacyjnej
  24. Terapia przez sztukę
  25. Seminarium dyplomowe
  26. Praktyki

Inne informacje związane z Pedagogika i Edukacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |