Studia I Stopnia - Politologia - Międzynarodowe Stosunki Polityczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHTWP - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Politologia - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Praktyki
  Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie dzienne) w naszej uczelni realizowane są w opraciu o standardy i minima programowe. Sześć semestrów studiów obejmuje na kierunku Politologia około 2100 godzin dydaktycznych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia na kierunku Politologia dadzą absolwentowi bogatą wiedzę na temat otaczającej rzeczywistości społeczno-politycznej tak w wymiarze lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Zdobyta wiedza pozwoli rozumieć zjawiska i procesy polityczne oraz umożliwi analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Pole specjalizacyjne politologii w związku ze zmianami na rynku pracy ciągle się rozszerza, a ze wstąpieniem Polski do NATO i Unii Europejskiej tradycyjne ujęcie specjalności politologicznych ulega istotnym przeobrażeniom. Uwzględniono to w programie studiów, wzbogacając go autorskimi propozycjami edukacyjnymi wynikającymi ze specyfiki regionu. Absolwenci nabędą niezbędną wiedzą dającą orientację w polityce samorządowej oraz w zakresie bezpieczeństwa europejskiego.
  Na wszystkich specjalnościach obowiązuje 3-tygodniowa praktyka. Studenci studiów niestacjonarnych organizują praktykę we własnym zakresie.
   
  Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności kierunku Politologia
    Socjologia, Filozofia, Psychologia społeczna, Ekonomia, Najnowsza historia polityczna, Historia polityczna Polski XX wieku, Nauka o państwie i prawie, Podstawy ochrony własności intelektualnej, Komunikacja społeczna, Antropologia kultury, Nauki o polityce, Wstęp do badań politologicznych, Myśl polityczna, Systemy polityczne, System polityczny RP, Partie polityczne i systemy partyjne, Polityka społeczna, Polityka gospodarcza, Stosunki międzynarodowe, Statystyka i demografia, Geografia polityczna, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Administracja publiczna, Prawa człowieka, Organizacja i zarządzanie, Marketing polityczny, Samorząd i wspólnoty lokalne, Ruchy społeczne i polityczne, Przywództwo w polityce i politologii, Wspólnota Niepodległych Państw a bezpieczeństwo europejskie, Przemiany polityczne na Pomorzu Zachodnim, Technologia informacyjna, Język angielski (niemiecki), Edukacja ekologiczna.

  Specjalność: Międzynarodowe stosunki polityczne

  Studia w tej specjalności wyposażają w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, która umożliwia poznanie oraz znajomość międzynarodowych struktur politycznych i gospodarczych współczesnego świata. Student uczy się umiejętności kalkulowania, negocjacji i przekonywania.

  Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Organizacji Kształcenia Języków Rady Europy oraz wiedzę umożliwiającą podjęcie studiów II stopnia, w tym na kierunku Stosunki międzynarodowe.

  Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz przedsiębiorstwach aktywnych na rynku międzynarodowym.

   

Inne informacje związane z Politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |