Studia I Stopnia - Politologia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Politologia - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wymagane dokumenty:


  * Świadectwo dojrzałości (maturalne) w oryginale, duplikacie lub w odpisie wydanym przez szkołę średnią - nie może być kserokopia;

  * Wypełniony Kwestionariusz Osobowy

  * Poświadczone przez uczelnię ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,

  * Aktualne cztery fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

  * Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach

  * Ankieta językowa

  * Poświadczone przez uczelnię ksero książeczki wojskowej (str. 1, 2, 3, 6, 7) - wyłącznie mężczyźni;

  * Dowód wpłaty wpisowego

  * Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

  * Podpisana umowa o proces kształcenia (na miejscu).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Studia licencjackie na specjalnościach:

  Polityka europejska NOWOŚĆ

  Administracja publiczna

  Administracja wymiaru sprawiedliwości

  Polityka samorządowa

  Polityka bezpieczeństwa cywilnego

  Marketing polityczny i medialny NOWOŚĆ

  Stosunki międzynarodowe NOWOŚĆ


  Wykaz obowiązujących przedmiotów na kierunku

  1. Blok przedmiotów kształcenia ogólnego
  * język obcy
  * informatyka
  * wychowanie fizyczne
  * seminarium dyplomowe
  * ochrona środowiska naturalnego
  * współczesne wydarzenia polityczne

  2. Blok przedmiotów podstawowych
  * ekonomia
  * historia polityczna XX wieku
  * historia Polski XX wieku
  * geografia polityczna
  * socjologia ogólna
  * psychologia społeczna
  * filozofia

  3. Blok przedmiotów kierunkowych
  * wstęp do nauki o państwie
  * współczesne systemy polityczne
  * teoria polityki
  * ruchy polityczne i społeczne
  * doktryny polityczne
  * partie i systemy partyjne
  * międzynarodowe stosunki polityczne
  * polityka gospodarcza i społeczna
  * system polityczny RP
  * metodologia badań politologicznych
  * myśl polityczna
  * zarządzanie i komunikowanie społeczne
  * organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego
  * zasady organizacji i funkcjonowania urzędów samorządu terytorialnego
  * prawo wspólnotowe i integracja europejska
  * elementy statystyki i demografii
  * marketing polityczny

  4. blok przedmiotów specjalistycznych
  * zgodnie z wybraną specjalnością i specjalizacją

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |