Studia I Stopnia - International Relations - Marketing Międzynarodowy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - International Relations - Marketing Międzynarodowy - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  WSE oferuje nowy program studiów w języku angielskim. To wyjątkowa okazja, aby o stosunkach międzynarodowych uczyć się w języku współczesnej dyplomacji.  

  Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów dający wiedzę o związkach zachodzących między państwami, a także o organizacjach międzynarodowych takich jak Unia Europejska czy NATO. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego.

  Studia w WSE zapoznają studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Nieszablonowy dobór kursów umożliwia zapoznanie się ze współczesnym środowiskiem globalnym, a ponadto wyposaży w praktyczne umiejętności niezbędne dla funkcjonowania w świecie biznesu.

  Wyjątkowość programu podkreśla fakt, że o relacjach międzynarodowych studenci uczą się w międzynarodowym gronie i od międzynarodowej kadry wybitnych specjalistów.

  Absolwenci są profesjonalnie przygotowani, by podążać ścieżką kariery w małych i średnich firmach, korporacjach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach UE, mediach, dyplomacji, zaś wybierający profil turystyka międzynarodowa – także w branżach turystycznych; mogą też kontynuować studia nie tylko w WSE (w j. polskim lub angielskim), ale również na uczelniach zagranicznych.

  Marketing międzynarodowy
  Specjalność na studiach licencjackich stacjonarnych prowadzona w języku angielskim

  Wiedza zdobyta na tej specjalności pozwala poznać  metody skutecznego zarządzania organizacjami na rynku międzynarodowym, zasady komunikowania się w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, uwarunkowania kulturowe przy prowadzeniu działalności biznesowej w skali globalnej.
  Specjalność marketing międzynarodowy stwarza możliwość zapoznania się i wykorzystania wiedzy związanej z aspektami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi prowadzenia działalności marketingowej na skalę międzynarodową. W warunkach rosnącej integracji Polski na rynkach europejskich i światowych oraz znaczenia procesów globalizacji wiedza i kompetencje zdobyte na specjalności  marketing międzynarodowy mają charakter utylitarny i perspektywiczny.
  Daje wiedzę, jak prowadzić badania rynku, w jaki sposób wykorzystywać poszczególne instrumenty marketingowego oddziaływania na konsumentów i konkurentów. Uczy konstruować kampanie promocyjne oraz współpracować z agencjami reklamowymi i agencjami PR.
  Daje umiejętność biegłej komunikacji w języku angielskim (szczególnie w języku biznesu) oraz swobodnej w drugim języku obcym. Wyposaża także w konieczną na współczesnym rynku pracy umiejętność pracy zespołowej.

  Atuty specjalności
  • kursy specjalnościowe prowadzone w języku angielskim, co pozwala na biegłe opanowanie języka angielskiego, w szczególności języka biznesowego
  • nacisk na praktyczne umiejętności, w tym umiejętność pracy zespołowej wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania m. in. e-learningu, specjalistycznych programów komputerowych,  analizy studiów przypadków firm odnoszących sukcesy rynkowe (case studies)
  • uzupełnienie programu kształcenia o obowiązkowe praktyki, które uczą jak w praktyce stosować nabytą wiedzę i umiejętności np. w działach marketingu firm, agencjach reklamowych, agencjach badań rynku
  Gdzie możesz pracować
  Po ukończeniu specjalności marketing międzynarodowy, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w:
  • na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i organizacjach działających na rynkach globalnych i międzynarodowych
  • działach marketingu dużych i  średnich firm działających w środowisku międzynarodowym
  •  w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych i marketingowych
  • w agencjach zajmujących się badaniem rynku, doradztwem  i innymi usługami w zakresie marketingu zagranicznego
  • w samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nastawionej na wymianę zagraniczną

Inne informacje związane z marketing międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |