Studia Podyplomowe - Marketing medialny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiB- Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Marketing medialny - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  • Media i komunikowanie masowe
   • Formy komunikowania masowego.
   • Podstawowe zasady działania mediów.
   • Społeczne funkcje mediów.
   • Wpływ komunikowania masowego na kształtowanie postaw odbiorców.
   • Ekonomia i marketing w mediach.
   • Rynek mediów w Polsce.

  • Planowanie marketingu
   • Funkcja i struktura planów marketingowych.
   • Planowanie strategii marketingowej.
   • Operacyjne planowanie marketingu - kompozycja instrumentów oddziaływania na rynek.
   • Miejsce i rola public relations w strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

  • Planowanie reklamy
   • Media reklamy.
   • Oddziaływanie reklamy.
   • Zachowania nabywców.
   • Plan mediów.
   • Promocja sprzedaży jako uzupełnienie reklamy.
   • Projektowanie kampanii reklamowych i promocyjnych.

  • Teoria, techniki i narzędzia public relations
   • Istota public relations - podstawowe pojęcia i definicje.
   • Miejsce public relations w systemie komunikacyjnym organizacji.
   • Cele, zadania i funkcje public relations.
   • Otoczenie organizacji i jego segmentacja.
   • Narzędzia oddziaływania organizacji na jej otoczenie.

  • Programy i kampanie public relations
   • Proces planowania.
   • Identyfikacja i hierarchizacja segmentów otoczenia.
   • Wybór metod i narzędzi.
   • Kontrola wyników.

  • Współpraca organizacji z mediami
   • Strategie komunikacji medialnej organizacji.
   • Dostarczanie mediom informacji w formie pisemnej.
   • Publiczne i niepubliczne kontakty organizacji z dziennikarzami.
   • Konferencja prasowa.
   • Wywiad prasowy.
   • Idealny rzecznik prasowy.
   • Monitoring mediów.

  • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
   • Rodzaje kryzysów.
   • Przygotowanie organizacji na wypadek kryzysu.
   • Plan antykryzysowy i jego realizacja.
   • Kontakty z mediami w sytuacji kryzysowej.
   • Kryzysy twórcze.

  • Budowanie wizerunku organizacji i marki
   • Pojęcie i rodzaje wizerunku.
   • Marketingowe i pozamarketingowe narzędzia kreowania wizerunku.
   • Tożsamość organizacji i marki.
   • Systemy wizualnej identyfikacji organizacji i marki.
   • Transfer wizerunku marki.
   • Zarządzanie wizerunkiem. Modyfikacja wizerunku. Kampanie wizerunkowe.

  • Estetyka wypowiedzi pisemnych
   • Język wypowiedzi dziennikarskiej.
   • Reguły pisania tekstów prasowych.
   • Materiały i teksty PR.
   • Teksty reklamowe.
   • Hasła reklamowe.

  • Strategia wypowiedzi publicznych
   • Wystąpienia informacyjne i perswazyjne.
   • Narzędzia publicznej perswazji.
   • Kompozycja i stylistyka wypowiedzi publicznej.
   • "Mowa ciała" w wystąpieniach publicznych.
   • Wystąpienia przed kamerą i mikrofonem.


  • Wolność słowa i ochrona własności intelektualnej
   • Prawo prasowe.
   • Prawo autorskie i pokrewne.
   • Regulacje prasowe w reklamie i public relations.
   • Zasady etyczne w reklamie i public relations.

Inne informacje związane z Reklama

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |