Plan Marketingowy w Twojej Firmie - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Berndson Szkolenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Plan Marketingowy w Twojej Firmie - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów marketingu ( pracownicy, kierownicy, dyrektorzy działów/pionów marketingu ) oraz dla osób zajmujące się tą problematyką, koordynujące i nadzorujące takie działania, oraz dla kadry kierowniczej i zarządczej firm - decydujących o zakresie stosowania działań marketingowych.. Ponadto uczestnikami mogą być osoby z działu sprzedaży, ekipy handlowej i szefowie tych działów, realizujące dodatkowo funkcje polegające na zbieraniu danych marketingowych. Jak również - właściciele małych i średnich firm, oraz inne osoby zajmujące się / lub zainteresowane tą problematyką.
 • Szczegółowe informacje
  Umiejętność planowania działań marketingowych w oparciu o jasno skonstruowany plan jest dzisiaj źródłem szans firmy na skuteczną walkę konkurencyjną. Gromadzenie informacji, szczegółowa ich analiza oraz strategiczne analizy przedsiębiorstwa minimalizują ewentualność źle skonstruowanych celów marketingowych. Strategia marketingowa będąca wypadkową dobrze dobranych i określonych celów a także źródła jej finansowania i metody kontroli są dziś warunkiem istnienia firmy na rynku.

  Korzyści dla Uczestników szkolenia:
  Po szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli, jak w marketingowy sposób podejmować decyzje w przedsiębiorstwie, jak w prosty sposób gromadzić dane marketingowe, jak planować strategię przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jak sporządzać profesjonalny plan marketingowy.
  Ponadto:
  • nabędą Państwo umiejętności stosowania w praktyce zasad zarządzania marketingowego i strategii marketingowych, oraz planowania marketingowego
  • uzyskają Państwo wiedzę z zakresu planowania marketingowego
  • poznają podstawowe typy analiz strategicznych w firmie
  • nauczą się, jak rozwiązywać problemy marketingowe
  • poznają znaczenie i miejsce planu marketingowego w strukturze generalnego planu firmy
  • nauczą się planować i przeprowadzać działania marketingowe
  • poznają techniki i narzędzia planowania marketingowego
  • dokonają analizy konkretnego przypadku
  Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:
  Praktyczny trening prowadzony jest w sposób dynamiczny z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym głównie aktywizujących, takich jak : opisy przypadków, opisy sytuacyjne, ćwiczenia, metody projektowe, metody rozwiązywania problemów, dyskusja kierowana, oraz mini wykład.

  Program szkolenia:
  1. Plan marketingowy a strategia firmy
   • misja i cel firmy
   • typy i powstawanie strategii
   • co to jest planowanie marketingowe
   • kiedy powstaje plan marketingowy i jakie są cele jego tworzenia?
   • dlaczego przedsiębiorstwo potrzebuje planowania marketingowego?
   • plan marketingowy elementem strategii rozwoju firmy
   • jak tworzyć cele marketingowe w firmie?
   • czym jest ( a czym nie jest ) plan marketingowy

   Ćwiczenie ( analiza przypadku ) – strategie marketingowe firm , dyskusja
  2. Analiza sytuacji rynkowej ( analiza rynku )
   • otoczenie marketingowe ( środowisko )
   • analiza podaży i popytu
   • charakterystyka elementów konkurencyjności

   Ćwiczenie ( opis przypadku ), dyskusja
  3. Analiza sytuacji firmy
   • pozycja firmy
   • rynek docelowy
   • i perspektywiczna strategia firmy
   • możliwości i ograniczenia

   Ćwiczenie ( opis przypadku ), dyskusja
  4. Analizy strategiczne w firmie
   • analiza SWOT /mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia/
   • analiza BCG /portfolio produktowe/
   • analiza cyklu życia produktu

   Ćwiczenie ( projektowanie ) - Przeprowadzenie analizy SWOT w odniesieniu do wybranej firmy

   Ćwiczenie ( projektowanie ) – Przeprowadzenie analizy BCG w odniesieniu do wybranej oferty handlowej
  5. . Pozycjonowanie oferty handlowej i segmentacja rynku
   • komu tak naprawdę sprzedajemy?
   • segmentacja a ocena rentowności
   • gdzie zamierzamy szukać nowych klientów?
   • badania preferencji odbiorców
   • co chcemy sprzedawać?

   Ćwiczenie ( opis sytuacyjny, projektowanie ), dyskusja
  6. Planowanie mieszanki marketingowej
   • Produkt
    • analiza cyklu życia produktów firmy
    • rozwój produktu
    • wprowadzanie nowych produktów
    • zarządzanie ofertą produktów
   • Dystrybucja
    • struktura kanałów dystrybucji
    • wybór odpowiednich kanałów dystrybucji
    • koszty dystrybucji
   • Cena
    • metody ustalania ceny
    • cele przy ustalaniu cen
    • wybrane strategie cenowe
   • Promocja
    • reklama
    • promocja sprzedaży
    • wizerunek rynkowy
    • sprzedaż osobista

   Ćwiczenie – Projektowanie mieszanki marketingowej w odniesieniu do wybranej firmy
  7. Zasady budowy planu marketingowego
   • odpowiedzialność a podział zadań przy konstrukcji planu
   • określanie celu
   • prognozy i plany
   • struktura planu
   • metody pozyskiwania informacji wewnętrznych i z otoczenia rynkowego
   • minimalne warunki powodzenia

   Ćwiczenie – założenia do planu marketingowego w firmie
  8. Sporządzanie i prezentacja planu marketingowego
   • elementy i treść planu
   • pisanie planu
   • harmonogram realizacji
   • budżet i kontrola realizacji
   • sposoby prezentacji

   Ćwiczenie ( projektowanie, analiza przypadku ) – treść planu

Inne informacje związane z marketing strategiczny

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |