Home > Kursy i Szkolenia > Obsługa Klienta > Kraków > Praktyczne Aspekty Badania Satysfakcji Klienta - Szkolenie - Kraków - Małopolskie

Praktyczne Aspekty Badania Satysfakcji Klienta - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem TQMsoft

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Praktyczne Aspekty Badania Satysfakcji Klienta - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  znajomość procedur związanych z badaniem satysfakcji klienta zawierających niezwykle ważny mechanizm wnioskowania w oparciu o zebrane dane, znajomość metod i technik zbierania i przetwarzania informacji o kształtowaniu się satysfakcji klienta.
 • Szczegółowe informacje
  Praktyczne aspekty planowania, realizacji i oceny procesu badania satysfakcji klienta. Cele, zasady, metody wykorzystywane w procesie badania satysfakcji klienta, standaryzacja w ramach metod badania satysfakcji klienta (metody CSI i SERVQUAL) oraz praktyczne wykorzystanie informacji dotyczącej satysfakcji klienta (procedura).

  I. Dzień:
  1. Wprowadzenie
  - satysfakcja klienta jako determinanta powodzenia przedsiębiorstwa na rynku
  - modele wyjaśniające powstawanie satysfakcji klienta
  - wymagania PN-EN ISO 9001:2009 w odniesieniu do analizy zadowolenia klienta
  - czynniki wymuszające badanie zadowolenia klienta
  2. Metody zbierania informacji o kształtowaniu się satysfakcji klienta:
  - metody bezpośrednie
  - metody pośrednie
  - przesłanki wyboru metody zbierania informacji o kształtowaniu się satysfakcji
  klienta
  3. Budowanie i wykorzystywanie kwestionariuszy
  - podstawowe zasady formułowania pytań
  - omówienie projektowania kwestionariusza i poszczególnych jego części
  - skale pomiarowe - dobór w konkretnych badaniach
  - zasady rozsyłania kwestionariuszy
  - określanie wielkości próbki
  - określanie i analiza rzetelności badań
  - analiza ankiet
  - budowanie kwestionariusza
  4. Analiza danych ankietowych
  - podstawowe metody statystyczne
  - prezentowanie danych ankietowych
  5. Przykłady i ćwiczenia praktyczne, pytania uczestników, dyskusja. W tej części ćwiczenie dotyczy projektowania kwestionariuszy będących głównymi narzędziami zbierania informacji o kształtowaniu się satysfakcji klienta (formularz ankiety, lista pytań kontrolnych do wywiadu itp.) Przedstawienie i analiza przykładowych formularzy służących badaniu satysfakcji klienta.
  II. Dzień:
  1. Metoda CSI
  - istota metody CSI
  - przygotowanie kwestionariuszy do metody CSI
  - obliczanie wskaźnika CSI
  - budowanie i interpretacja mapy pozycjonującej
  2. Metoda SERVQUAL
  - istota metody
  - tok postępowania badawczego
  - rezultaty stosowania
  3. Analiza zmian w zadowoleniu klientów
  - wykorzystanie różnych rodzajów kart kontrolnych
  - reagowanie na zmiany zadowolenia klientów
  4. Praktyczne wykorzystanie informacji o kształtowaniu się satysfakcji klienta -
  procedura.
  5. Przykłady i ćwiczenia praktyczne, pytania uczestników, dyskusja. Ćwiczenia z praktycznego wykorzystania metod CSI i SERVQUAL oraz wykorzystania kart kontrolnych w procesie badania satysfakcji klienta. Przedstawienie i analiza przykładowych procedur badania satysfakcji klienta.

  Metodyka: 
  wykład
  ćwiczenia
  przykłady
  gry i symulacje

Inne informacje związane z Obsługa Klienta

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |