Komunikacja Telefoniczna w Budowaniu Długotrwałych Relacji z Klientem - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Avenhansen Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Komunikacja Telefoniczna w Budowaniu Długotrwałych Relacji z Klientem - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Odbiorcami tego szkolenia otwartego dofinansowanego z EFS mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego

  Odbiorcami szkoleń zamkniętych dofinansowaneych z EFS mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego.

  Wszystkich osób mogących mieć telefoniczny kontakt z klientem niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji w firmie. Ktokolwiek podnosi słuchawkę i rozmawia z klientem, ma wpływ na budowanie wizerunku i kształtowanie długofalowych relacji, a te z kolei w dzisiejszych czasach przekładają się na zyski firmy.
 • Szczegółowe informacje
  1. Proces komunikacji telefonicznej. Zwrócenie uwagi na istotne aspekty komunikacji telefonicznej (słowa, sposób mówienia, a także „niewidzialna” mowa ciała); odróżnienie komunikacji telefonicznej od komunikacji bezpośredniej; sposoby zwiększania efektywności komunikacji poprzez eliminację barier i zniekształceń komunikacyjnych.
   • specyfika rozmowy telefonicznej
   • płaszczyzny komunikacji
   • operowanie głosem
   • merytoryka wypowiedzi, emocje i oczekiwania
   • słuchanie „pomiędzy wierszami”
   • bariery i zniekształcenia w komunikacji
  2. Nawiązanie kontaktu z rozmówcą. Istotne elementy przygotowania wpływające na efektywność kontaktu z klientem; sposoby kreowania pozytywnej atmosfery rozmowy; trójkąt satysfakcji klienta – omówienie kierunków oddziaływania na wzmacnianie wizerunku firmy.
   • przygotowanie do rozmowy telefonicznej
   • wpływ nastawienia na przebieg rozmowy
   • tworzenie pierwszego wrażenia przez telefon
   • budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  3. Pytania, parafraza, aktywne słuchanie.Znaczenie pozyskiwania informacji w procesie komunikacji z klientem; przećwiczenie pytań otwartych i zamkniętych, cel wykorzystywania parafrazy oraz aktywnego słuchania.
   • rodzaje i wykorzystanie pytań
   • stosowanie parafrazy
   • techniki aktywnego słuchania
  4. Pozytywne słownictwo. Prezentowanie rozwiązań odnoszących się do potrzeb i interesów klienta; zamiana słów o zabarwieniu negatywnym na pozytywne odpowiedniki.
   • operowanie korzyściami
   • właściwy dobór słów
   • co mówić, czego nie mówić?
  5. Sztuka dialogu. W przypadku rozbieżności codziennych priorytetów: dialog jako narzędzie do usprawnienia współpracy zarówno pomiędzy działami w firmie jak i z klientem zewnętrznym – szukanie wspólnego celu, wymiana informacji, wspólne wypracowywanie rozwiązań.
   • dialog jako narzędzie ułatwiające budowanie porozumienia
   • techniki dialogu
   • udzielanie informacji zwrotnej
  6. Dostosowanie komunikacji do rozmówcy. Autoanaliza własnego typu osobowości; przedstawienie sposobów komunikowania z różnymi typami osobowości.
   • typologia osobowościowa klientów
   • charakterystyka komunikacji z różnymi typami klientów
  7. Komunikacja telefoniczna w sytuacjach trudnych. Działanie w sytuacjach, które postrzegane są przez uczestników jako trudne, np.: nacechowane negatywnymi emocjami klienta; style i sposoby rozwiązywania problemów; istota właściwego podejścia przy przyjmowaniu reklamacji, kolejność działań pomagająca w obniżeniu negatywnych emocji i znalezieniu optymalnego rozwiązania; podstawowe techniki asertywności przydatne podczas rozmów z klientami.
   • reakcja na sytuacje trudne
   • rozwiązywanie problemów
   • przyjmowanie reklamacji
   • techniki zachowań asertywnych

Inne informacje związane z Obsługa Klienta

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |