Kurs - Jak odnieść sukces w polityce, czyli zarządzanie wizerunkiem lidera

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiB- Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Jak odnieść sukces w polityce, czyli zarządzanie wizerunkiem lidera - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  CELE * zdobycie umiejętności budowania i kontrolowania własnego wizerunku oraz wizerunku reprezentowanej przez siebie organizacji, * poznanie metod efektywnego komunikowania się z otoczeniem, w szczególności zaś wywierania wpływu na innych ludzi oraz skutecznego przekonywania, * poznanie technik autoprezentacyjnych, * poznanie reguł rządzących wystąpieniami publicznymi i zdobycie umiejętności przemawiania, * nauczenie się jak radzić sobie z mikrofonem i kamerą telewizyjną (zdobycie umiejętności udzielania wywiadów i wypowiadania się w mass mediach), * poznanie ogólnych zasad savoir vivre’u.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ADRESACI * osoby uprawiające czynnie politykę lub przygotowujące się do działalności politycznej, * osoby sprawujące funkcje publiczne lub zamierzające się o takie funkcje ubiegać, * urzędnicy administracji państwowej i samorządowej, * wszyscy, którzy chcą świadomie budować własny wizerunek i skutecznie oddziaływać na innych ludzi.
 • Szczegółowe informacje
  PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
  • Wybór i kreowanie korzystnego wizeruneku polityka i organizacji politycznej
  • Wizerunek jako narzędzie budowania zaufania i środek ułatwiający politykom i organizacjom komunikowanie się z otoczeniem.
  • Jak wywierać dobre wrażenie na innych ludziach.
  • Podstawowe narzędzia socjotechniczne. Reguły wywierania wpływu na ludzi i metody skutecznej perswazji.
  • Główne reguły prezentacji i autoprezentacji.
  • Forma i treść wystąpienia publicznego – podstawowe reguły retoryczne.
  • Wystąpienia publiczne w mediach: radio i telewizji.
  • Współpraca z mediami: wykorzystywanie mass mediów do komunikowania się z otoczeniem i budowania własnego wizerunku.
  • Zasady udzielania wywiadów. Organizacja i udział w konferencji prasowe.j
  • Reklama polityczna.
  • Ogólne zasady savoir-vivre’u..

Inne informacje związane z Marketing Strategiczny

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |