Home > Studia I Stopnia > Konserwacja Przemysłowa > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Gospodarka Przestrzenna - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Gospodarka Przestrzenna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Gospodarka Przestrzenna - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  To obecnie jeden z najmodniejszych kierunków studiów. Od kiedy samorządy lokalne stały się prawdziwymi dysponentami przestrzeni gminnej, absolwenci tego kierunku mogą liczyć na ciekawą pracę i podjęcie zadań, których rozwiązania będą widoczne w Twoim mieście, gminie czy w regionie. Gdzie żyje się wygodnie i gdzie wypoczywa komfortowo, a gdzie jest praca lub dobre warunki do inwestowania? Gminy odnoszące sukces to są te gminy, które potrafią harmonizować kapitał i zasoby własne z kapitałem i zasobami zewnętrznymi. Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna nauczą Cię racjonalnie zarządzać rozwojem gmin, miast, województw czy regionów. Tutaj poznasz praktyczne i teoretyczne tajniki opracowywania strategii rozwoju lokalnego, zasad zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzania rewitalizacji dzielnic czy większych obszarów wiejskich, projektowania terenów zielonych czy też tworzenia programów wykorzystania energii i zagospodarowania odpadów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty na wszystkie kierunki studiów: 1. Podanie na druku WSAP, 2. Świadectwo dojrzałości, 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej. 4. 3 zdjęcia, 5. Orzeczenie lekarskie, 6. Ksero dowodu osobistego, 7. Ksero opłaty za rekrutację, 8. Ksero książeczki wojskowej, * zaświadczenie/rekomendacja z zakładu pracy
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Gospodarka Przestrzenna

  Tytuł licencjata na kierunku gospodarka przestrzenna otwiera możliwości pracy i kariery zawodowej w dwóch obszarach:

  - w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją gminy, mieniem komunalnym, gospodarką nieruchomościami i gruntami, przygotowaniem inwestycji, turystyką i rekreacją,

  - w instytucjach i przedsiębiorstwach, w których występują zagadnienia architektury, budownictwa czy geodezji, a więc w biurach obrotu nieruchomościami, w biurach projektowych pracujących na rzecz gmin i miast, przedsiębiorstwach oddziaływujących na środowisko bądź produkujących na rzecz środowiska.

  Wszystkie wyżej wymienione problemy mogą rozwiązywać tylko dobrze zawodowo przygotowani, kompetentni liderzy społeczności lokalnych – wójtowie, burmistrzowie, urzędnicy samorządowi. Mogą stać się liderami społeczności lokalnych o niespotykanych dotąd umiejętnościach oraz nowym, globalnym i praktycznym spojrzeniu na przestrzeń. Kształcenie takich specjalistów prowadzone jest w WSAP na kierunku studiów – Gospodarka Przestrzenna.

  Nauka języków obcych odbywa się w małych, dziesięcioosobowych grupach w nowoczesnym laboratorium językowym. Program i słownictwo dostosowany jest do każdej ze specjalności. Zajęcia konwersatoryjne prowadzą native speakers z Kanady i USA. Studenci mają możliwość, w zależności od potrzeb, uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z wybranego języka. W ramach wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia na pływalni, siłowni, salach rekreacyjnych. W ramach działającego na uczelni Akademickiego Związku Sportowego studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju sekcjach i zajęciach dodatkowych.

  Semester1

  MAtematyka
  Ekonomia
  Geografia ekonomiczna
  Rysunek techniczny i plastczny
  Historia architektury i urbanistyki
  Filozofia
  Zajęcia fakultatywne-Historia Sztuki
  Język obcy
  Technologia informacyjna
  Wychowanie fizyczne
  Szkolenie BHP
  Szkolenie biblioteczne

  Semestr2

  Statystyka
  Podstawy zarządzania
  Socjologia
  Organizacja i funkcjonowanie organów administracji publicznej
  Finanse publiczne
  Zajęcia fakultatywne-Historia sztuki
  Język obcy
  Ochrona własności intelektualnej
  Wykład monograficzny
  Wychowanie fizyczne

  Semestr3

  Prawoznawstwo
  Gospodaraka przestrzenna
  Zarządzanie w samorządznie terytorialnym
  Planowanie przestrzenne
  Podstawy budownictwa
  Zajęcia fakultatywne-Oświetlenie
  Wykład monograficzny
  Język obcy

  Semestr 4
  Urbanistyka
  Przyrodnicze iwarunkowanie gospodarowania przestrzenią
  Gospodarka nieruchomościami
  Marketing terytorialny
  Przedsiębiorczośc i innowacje w rozwoju terytorialnym
  Zajęcia terenowe-zagospodarowanie i polityka przestrzenna w regionie
  Język obcy
  Seminarium dyplomatyczne

  Semestr 5

  Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej przestrzennej i ochorny środowiska
  Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
  Ekonomika miast i regionów
  Projektowanie urbanistyczne
  Infrastruktura techniczna miast
  Wycena neiruchomości
  Ocena efektywności procesu inwestycyjnego
  Europejska polityka regionalna
  Zarządzanie w sektorze publicznym
  Zajęcia fakultatywne-Architektura przestrzeni wnętrz
  Seminarium dyplomwoe

  Semestr 6
  Geograficzne systemy informacji przestrzennej
  Strategia rozwoju gminy
  Geodezja i kartografia
  Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
  Zajęcia fakultatywne-Ochrona dziedzictwa kulturowego
  Wykład monograficzny
  Seminarium dyplomowe


Inne informacje związane z Konserwacja Przemysłowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |