Home > Studia I Stopnia > Konserwacja Przemysłowa > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Systemy Informacji Przestrzennej - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Systemy Informacji Przestrzennej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Systemy Informacji Przestrzennej - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Celem studiów jest wykształcenie kadry specjalistów dysponującej kompleksową wiedzą i umiejętnościami w obszarze szeroko rozumianego zarządzania informacją GIS. Doświadczenia słuchaczy zdobyte podczas studiów mogą być wykorzystywane: * w podniesieniu sprawności działania organów samorządowych i administracji publicznej. * optymalizacji ocen zjawisk społecznych i ekonomicznych występujących w regionie dla potrzeb wdrażania strategicznych przedsięwzięć w środowiskach lokalnych i przemysłowych, * zwiększenia efektywności realizowanych inicjatyw biznesowych, * przyspieszaniu prac związanych z opracowaniem studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, * pracy w organizacjach zajmujących się tworzeniem i zastosowaniem baz danych GIS.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studenta WSFiZ: * wypełniony i wydrukowany kwestionariusz * świadectwo dojrzałości/odpis dyplomu * 3 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz w formie elektronicznej na dyskietce * ksero dowodu osobistego: 1,2,3, i 6 strona – stary dowód, 1,2 strona –nowy dowód * ksero książeczki wojskowej ( 2,3,6 i 15 strona) * kserokopia dowodu wpłaty wpisowego/opłaty rejestracyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Systemy Informacji Przestrzenej (GIS)

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe

      * Mikroekonomia
      * Makroekonomia
      * Matematyka
      * Statystyka
      * Geografia ekonomiczna
      * Rysunek techniczny i planistyczny
      * Historia urbanistyki
      * Prawo
      * Podstawy gospodarki przestrzennej
      * Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
      * Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
      * Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
      * Ekonomika miast i regionów
      * Samorząd terytorialny
      * Projektowanie urbanistyczne
      * Planowanie przestrzenne
      * Planowanie infrastruktury technicznej
      * Geograficzne systemy informacji przestrzennej
      * Strategie rozwoju gminy i regionu
      * Gospodarka nieruchomościami
      * Geodezja i kartografia
      * Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
      * Zarządzanie rozwojem regionalnym
      * Polityka spójności Unii Europejskiej
      * Metody i techniki pisania prac dyplomowych

  Wybrane przedmioty

      * Uwarunkowania prawne korzystania z danych przestrzennych
      * Podstawy grafiki komputerowej
      * Właściwości i analiza danych przestrzennych
      * Obszary zastosowań GIS
      * Laboratorium specjalistyczne

Inne informacje związane z Konserwacja Przemysłowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |