Home > Studia I Stopnia > Konserwacja Przemysłowa > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Administracja i Samorząd Terytorialny - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Administracja i Samorząd Terytorialny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja i Samorząd Terytorialny - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Program studiów w ramach specjalności przygotowuje do pełnienia roli specjalisty administracji, potrafiącego rozwiązywać problemy pojawiające się w urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach, fundacjach, organizacjach związanych z działalnością Wspólnoty Europejskiej. Obejmuje zagadnienia związane z integracją europejską przygotowujące do nawiązywania współpracy transgranicznej na szczeblach województwa, powiatu i gminy. Przedmioty objęte programem nauczania pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu administracji i specyfiki funkcjonowania instytucji samorządowych, przyswajają zasady etyki w administracji i komunikacji społecznej. Specjalność kształci absolwentów zdolnych do udziału w projektach związanych z zarządzaniem i administrowaniem samorządowym, w tym pracowników gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, radnych i lokalnych działaczy społecznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studenta WSFiZ: * wypełniony i wydrukowany kwestionariusz * świadectwo dojrzałości/odpis dyplomu * 3 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz w formie elektronicznej na dyskietce * ksero dowodu osobistego: 1,2,3, i 6 strona – stary dowód, 1,2 strona –nowy dowód * ksero książeczki wojskowej ( 2,3,6 i 15 strona) * kserokopia dowodu wpłaty wpisowego/opłaty rejestracyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Politologia
  Specjalnośc: Administracja i Samorząd Regionalny


  Program studiów na kierunku POLITOLOGIA zapewnia absolwentom wykształcenie na poziomie wyższym, usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę i praktykę w obszarze wybranej specjalności. Osoba kończąca POLITOLOGIĘ nabędzie umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą zawodową – doradcy, analityka, eksperta – w instytucjach publicznych i prywatnych.

  Absolwent kierunku politologia posiada umiejętność analizowania i podejmowania decyzji politycznych, gromadzenia i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym. Studia wyposażają studenta w usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej specjalności. Absolwent rozumie mechanizmy i zjawiska polityczne, potrafi ocenić programy i hasła funkcjonujące w sferze polityki oraz orientuje się w sposobie działania demokratycznych mechanizmów w państwie. Ponadto wyróżnia się wiedzą historyczną, socjologiczną i filozoficzną oraz znajomością problemów współczesnego świata, które to umożliwiają mu podjęcie studiów magisterskich uzupełniających w dziedzinie nauk społecznych. Zakres zdobytej wiedzy, umiejętności nabyte w trakcie akademickich zajęć i praktyk poza Uczelnią, dają Absolwentowi rzetelne kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w instytucjach życia publicznego: urzędach państwowych i samorządowych, agencjach rządowych i regionalnych, fundacjach, organizacjach pozarządowych, lokalnych mediach.

   Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

      * Język obcy
      * Wychowanie fizyczne
      * Psychologia
      * Filozofia
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Technologia informacyjna
      * Nauka o polityce
      * Historia myśli politycznej
      * Współczesne systemy polityczne
      * Wstęp do nauki o państwie i prawie
      * Historia polityczna Polski XX wieku
      * Najnowsza historia polityczna Europy i świata
      * Integracja europejska
      * Partie polityczne i systemy partyjne
      * Stosunki międzynarodowe
      * Samorząd i polityka lokalna
      * Polityka gospodarcza i społeczna
      * Statystyka opisowa
      * Podstawy zarządzania
      * Nauka o organizacji
      * Marketing polityczny
      * Administracja publiczna
      * System polityczny RP
      * Demografia
      * Metody pisania prac dyplomowych

  Przedmioty specjalnościowe:

      * Nauka administracji publicznej
      * Postępowanie administracyjne
      * Zamówienia publiczne
      * Instytucje i instrumenty polityki regionalnej i lokalnej
      * Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
      * Studium wykonalności projektów inwestycyjnych

Inne informacje związane z Konserwacja Przemysłowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |