Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Warszawa > Różnice kursowe - zasady rozliczania w VAT, CIT i Ustawie o Rachunkowości - Warszawa - Mazowieckie

Różnice kursowe - zasady rozliczania w VAT, CIT i Ustawie o Rachunkowości - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Różnice kursowe - zasady rozliczania w VAT, CIT i Ustawie o Rachunkowości - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Zapoznanie pracowników działów księgowości z zasadami dotyczącymi rozliczania transakcji wyrażonych w walucie obcej według Ustawy o Rachunkowości wraz ze zmianami które weszły w życie w 2008 r. oraz ze zmianami wprowadzanymi do prawa podatkowego.
 • Szczegółowe informacje
  Program:
  1. Wprowadzenie.

  2. Klasyfikacja różnic kursowych.

  3. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości.

  4. Różnice kursowe w prawie podatkowym:
  a) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – problematyka wyboru metody ustalania różnic kursowych,
  b) Ustawa o podatku od towarów i usług – rozliczenie transakcji wewnątrzwspólno-towych.
  5. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach):
  a) zapłata rozrachunków walutowych,
  b) wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz ich rozliczenie w kolejnym roku obrotowym,
  c) wycena rachunku dewizowego oraz kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy,
  d) kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej na tle interpretacji organów skarbowych.
  6. Problematyka wyceny majątku trwałego w kontekście różnic kursowych.

  7. Wpływ różnic kursowych na aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  8. Dyskusja.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |